+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

MPS

MPS (Massive Parallel Sequencing) – masywne równoległe sekwencjonowanie umożliwia jednoczesny odczyt danych z ogromnej liczby fragmentów DNA. Sekwencjonowane są krótkie odcinki materiału genetycznego. Zaletą MPS jest, że odczyt kolejności ułożenia nukleotydów może być przeprowadzony w próbce zawierającej mieszaninę DNA pochodzącego nie tylko od różnych osobników danego gatunku, ale także od osobników należących do różnych klas organizmów. Dzięki metodom MPS można także sekwencjonować DNA niekompletne czy uszkodzone. Niewielka ilość DNA w próbce nie jest przeszkodą do przeprowadzenia MPS, ponieważ materiał genetyczny przed sekwencjonowaniem jest wielokrotnie powielany (amplifikowany) z wykorzystaniem metody PCR (z ang. Polymerase Chain Reaction, reakcji łańcuchowej polimerazy).

MPS przeprowadza się na nowoczesnych platformach sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Wprawdzie odczyt kolejności ułożenia nukleotydów w DNA na platformach NGS wykonywany jest z wykorzystaniem różnych metod, a same platformy różnią się wydajnością sekwencjonowania, ale w każdym przypadku MPS przebiega wg następującego schematu ogólnego:

  • pozyskanie DNA z próbek, oczyszczenie, selekcja, stworzenie biblioteki DNA;
  • właściwe sekwencjonowanie;
  • analiza bioinformatyczna uzyskanych danych – wykorzystuje się do tego celu właściwe dla danego testu algorytmy;
  • przedstawienie wyników: graficzne i/lub opisowe.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.