+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Trisomia 9

Trisomia chromosomu 9

Trisomia chromosomu dziewiątego jest rzadką chorobą, ponieważ większość płodów obciążonych tą wadą umiera w okresie życia płodowego. Pierwszy przypadek opisano w 1973 roku. W badaniach DNA płodów za pomocą amniocentezy z lat 90 uznano, że trisomia chromosomu 9 jest piąta na liście częstości występowania trisomii. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej czym jest trisomia, to przeczytaj artykuł CO TO JEST TRISOMIA.

Trisomia chromosomu 9 może zostać wykryta już w życiu płodowym. Badanie jest szczególnie wskazane u rodziców, których poprzednia ciąża była obciążona tą wadą.

Trisomia 9

Diagnostyka trisomii 9

Badanie sonograficzne może wskazać zaburzenia rozwoju następujących organów:

Głowy, twarzy i szyi:

 • niepoprawna budowa, o tzn. kształcie truskawki,
 • brachycefalia – czyli brak wypukłości na tylnej stronie czaszki, gdy spogląda się z góry obwód głowy przypomina okrąg,
 • dolichocefalia – czyli długogłowie, – dysmorfia twarzy,
 • brak kości nosowej,
 • hiperteloryzm – nadmiernie szerokie rozstawienie gałek ocznych,
 • mikrooftalmię – małe gałki oczne,
 • mikrognatię – mały język,
 • obrzęk tkanek szyi,
 • poszerzona przezierność karkowa.

Klatki piersiowej i serca:

 • zwężenie klatki piersiowej,
 • wysięk opłucnowy,
 •  wysięk w worku osierdziowym, – przepuklinę przeponową,
 • hipoplazja, czyli niedorozwój, serca,
 • wada serca: defekty przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej.

Kończyn:

 • obustronna deformacja stopy,
 • zaciśnięte w pięści dłonie.

Brzucha:

 • wodobrzusze,
 • policystyczne nerki – zawierające dużą ilość torbieli,
 • wodonercze i poszerzenie miedniczek nerkowych. Inne zmiany mogą obejmować: – pojedynczą tętnicę pępowinową,
 • falę zwrotną krwi w przewodzie żylnym,
 • krótką kość udową,
 • małowodzie,
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu.
cechy charakterystyczne dla trisomii 9

Podstawy genetyczne

Cytogenetycznie trisomię chromosomu 9 można podzielić na:

 • całkowitą – można odnaleźć pełny, dodatkowy chromosom,
 • częściową – w kariotypie można wyróżnić dwa prawidłowe chromosomy 9 oraz dodatkowy fragemnt chromosomu – zazwyczaj jego ramię krótkie (p),
 • mozaicyzm – część komórek ma prawidłowy zestaw chromosomów, a część komórek posiada trisomię.

Najczęściej dochodzi do złamania chromosomu 9 w punkcie 9q21.3. Wady, które najczęściej są związane z trisomią chromosomu 9 zaburzają strukturę i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy trisomii 9

Trisomia chromosomu 9 spotykana jest dość rzadko, większość przypadków doprowadza do spontanicznego poronienia. Występuje trzy razy częściej u dziewczynek, niż chłopców.

Opisuje się u nich szereg nieprawidłowości, wśród których można wyróżnić:

 • wodogłowie spowodowane rozrostem splotu naczyniówkowego i nadmiernym wytwarzaniem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • nadmierne poszerzenie ciemiączek.

W 2014 roku amerykańscy lekarze Bruns i Campbell opublikowali bazę 25 nowo opisanych przypadków trisomii chromosomu 9 w ramach pracy nad projektem TRIS (Tracking Rare Incidience Syndromes project), który zajmuje się wydobyciem i podsumowaniem danych dotyczących chorób rzadko występujących.

Określono cechy fenotypowe, które występują u dzieci:

 • 64% – nisko osadzone uszy,
 • 52% – mikrognatia, czyli mała i cofnięta żuchwa,
 • 28% – anomalia stóp pod postacią kostki porzecznej,
 • 16% – mikrocefalia, czyli mały rozmiar mózgu,
 • 12% – rozszczep podniebienia,
 • 12% – mikrooftalmia czyli małoocze,
 • 8% – przerost połowiczy ciała,
 • 8% – bruzda poprzeczna dłoni.

W dniu urodzenia stwierdzono także nieprawidłowości takie jak:

 • trombocytopenia – mało płytek krwi,
 • żółtaczka,
 • obustronna dysplazja bioder,
 • wodogłowie,
 •  wada serca: defekt przegrody międzyprzedsionkowej i/lub międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy,

Rokowanie w trisomii 9

W literaturze można znaleźć opis szeregu chorób hematologicznych, które dotykają w życiu dorosłym osoby z mozaikową trisomią chromosomu 9. Najczęściej współwystępuje z czerwienicą prawdziwą – chorobą, w której dochodzi do wytworzenia nadmiernej ilości erytrocytów (czerwonych krwinek). Przyczyną prawdopodobnie są zaburzenia genu JAK2, który ma swoje loci na 9p24. Ponadto, niezmiernie rzadka aberracja MDS/AML w ostrej białaczce szpikowej jest związana z trisomią chromosomu 9. Prognoza w jej przebiegu jest umiarkowanie dobra.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top