+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Zmiany struktury chromosomów

Zmiany struktury chromosomów – do zmiany struktury chromosomów dochodzi, jeżeli dojdzie do przerwania ich ciągłości (pęknięcia), a następnie do rearanżacji w odmienny sposób. Zmiana taka może być wyrównana (ilość materiału genetycznego nie ulega zmianie) lub niezrównoważona (zmienia się ilość materiału genetycznego). Zmiany te są podstawą zmian genetycznych i siłą napędową ewolucji.

Istnieje wiele mechanizmów, w których chromosom może zmienić swoją strukturę.

Należą do nich:

  • delecja – fragment chromosomu ulega usunięciu,
  • deficjencja – końcowy fragment chromosomu ulega usunięciu,
  • inwersja – fragment chromosomu odłącza się, następnie ulega obróceniu o 180 stopni, a następnie powraca na pierwotne miejsce,
  • duplikacja – fragment chromosomu ulega podwojeniu,
  • translokacja – fragment chromosomu odłącza się, a następnie zostanie dołączony do innego,
  • pęknięcie centromeru,
  • chromosom pierścieniowy – powstaje kiedy końcowe fragmenty chromosomu znikną, a pozostałe ramiona.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.