+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Zespół Kociego Oka

Zespół Kociego Oka – informacje podstawowe

Zespół Kociego Oka (z ang. Cat Eye Syndrome) jest rzadkim zaburzeniem chromosomalnym charakteryzującym się zmiennym i zróżnicowanym obrazem klinicznym. Częstotliwość jego występowania jest szacowana na od 1:50 000 do 1:150 000 żywych urodzeń. Choroba może wystąpić u dzieci obu płci. Nazwa zespołu pochodzi od charakterystycznej zmiany w obrębie oczu obserwowanej u pacjentów – wydłużenie źrenicy przypomina kształtem kocie oko.

Zespół Kociego Oka – podstawy genetyczne

U większości pacjentów występowanie zespołu Kociego Oka jest związane ze zmianą na długim ramieniu chromosomu 22 w regionie q11. Zmiana ta ma charakter zwielokrotnienia tej części materiału genetycznego. Częściej opisywano, że geny znajdujące się na ramieniu długim chromosomu 22 w regionie 11 ulegają czterokrotnemu niż dwukrotnemu powieleniu. Zmiana ta powstaje de novo, na wczesnym etapie życia prenatalnego.

Objawy zespołu Kociego Oka

Obraz kliniczny zespołu Kociego Oka jest bardzo szeroki i zróżnicowany – poszczególni pacjenci mogą prezentować różne symptomy o różnym stopniu nasilenia.

Do najbardziej charakterystycznych objawów zalicza się:

  • Rozszczep oka, który może obejmować tęczówkę, naczyniówkę, siatkówkę lub wszystkie te struktury jednocześnie.
  • Zaburzenia rozwojowe i anatomiczne narządu słuchu, w szczególności obecność wyrostków i/lub dołków przedusznych. Małżowiny uszne są często nisko osadzone, zdarza się także zarośnięcie zewnętrznej części kanału słuchowego.
  • Atrezję odbytu – kanał odbytu jest niefizjologicznie wąski, możliwe jest wykształcenie przetoki do pęcherza, pochwy lub krocza.
Zespół Kociego Oka cechy charakterystyczne

Charakterystyczne dla zespołu Kociego Oka są też zmiany w obrębie twarzy:

  • szpary powiekowe ustawione skośno-górnie,
  • zmarszczki nakątne oczu,
  • mała żuchwa,
  • płaski grzbiet nosa,
  • hiperteloryzm, czyli nadmierna odległość między oczami.

Częste u pacjentów są także wrodzone wady serca (m.in. nieprawidłowy spływ żył płucnych), a także wady nerek, np. Agnezja (niewykształcenie) jednej lub obydwu nerek, wodonercze.

U większości dzieci występuje niepełnosprawność intelektualna łagodnego lub umiarkowanego stopnia, choć zdarzają się przypadki kiedy rozwój poznawczy jest w pełni prawidłowy.

Zespół Kociego Oka – leczenie

Leczenie zespołu Kociego Oka wymaga dyscyplinarnego podejścia. Proces terapeutyczny uzależniony jest od dominujących objawów. Bardzo często konieczna jest interwencja chirurgiczna w obrębie zwężonego/zarośniętego odbytu lub w przypadku niektórychwad serca, czy nerek. Konieczne są regularne kontrole wzroku i słuchu, a także pomoc psychologiczna w celu poprawy funkcji poznawczych.

Rokowanie zespołu Kociego Oka

Długość życia pacjentów z zespołem Kociego Oka nie jest znacząco niższa niż w populacji ogólnej. Przyczyną zgonów we wczesnym dzieciństwie są najczęściej poważne wady serca, nerek lub przewodu pokarmowego.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top