+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

DNA

DNA to kwas deoksyrybonukleinowy. Związek ten jest podstawą budowy nie tylko komórek, lecz całych organizmów – w tym człowieka. Został odkryty przez szwedzkiego chemika Friedricha w 1969 r., lecz jego struktura została poznana dzięki pracy Watsona i Cricka. Opis struktury podwójnej helisy został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1962 r. Na DNA składa się łańcuch połączonych ze sobą nukleotydów.

Każda taka podjednostka składa się z:

 • cząsteczki cukru – 2’-deoksyrybozy,
 • reszty kwasu fosforowego,
 • zasady azotowej
 • cytozyny, adeniny, gunaniny, tyminy.

Łańcuchy układają się w kształt podwójnej helisy, gdzie skierowane wewnętrznie zasady azotowe łączą się mostkami wodorowymi. Istnieje uniwersalna zasada tworzenia się połączeń pomiędzy zasadami azotowymi.

Można spośród nich wyróżnić: – puryny – adenina (A), guanina (G), – pirymidyny – cytozyna (C), tymina (T). 

Puryna łączy się zawsze z pirymidyną, a dokładniej: 

 • adenina z tyminą za pomocą wiązania podwójnego,
 • cytozyna z guaniną za pomocą wiązania potrójnego.

Podstawowa funkcja DNA to zakodowanie informacji o strukturze i funkcjonowaniu organizmu oraz przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie.

dna

DNA występuje jako dwie nici połączone ze sobą wiązaniami pomiędzy zasadami azotowymi oraz skręconych wokół wspólnej osi – czyli pod postacią tzn. podwójnej helisy DNA. Nie jest to jednak ostateczna forma jego przechowywania w organizmie. W momencie nawinięcia jej na agregat histonowy, czyli białka H2a, H2B, H3 i H4, strukturę taką nazywamy nukleosomem. Gdy nukoleosomy połączy się krótkimi odcinkami DNA łączącego – powstaje nić chromatyny. Ulega ona dalszemu zawijaniu w solenoid. Jej dalsze zawijanie jest podstawą do powstania superhelis, a w ostateczności – chromosomu. Na tym etapie cząsteczka DNA jest 10 tysięcy razy krótsza od formy podwójnej helisy DNA.

Kod genetyczny to zapis w DNA, który daje informacje o sposobie dziedziczenia. Dla nukleotydu deoksyryboza i reszta kwasu fosforowego są niezmienne, dlatego opisuje się go za pomocą skrótu literowego zasady azotowej. 

Kod genetyczny ma kilka właściwości:

 • jest trójkowy – każdy z 22 produkowanych u człowieka aminokwasów jest kodowany przez sekwencję 3 nukleotydów,
 • jest uniwersalny – dany triplet praktycznie zawsze, wśród wszystkich organizmów koduje ten sam aminokwas – z wyłączeniem genomu mitochondrialnego lub chloroplastów,
 • jest niezachodzący – jeden nukleotyd należy do jednej trójki,
 • jest bezprzecinkowy – pomiędzy kolejnymi trójkami nie ma znaków przestankowych, ani dodatkowych nukleotydów,
 • jest wieloznaczny – dany aminokwas może być kodowany przez więcej niż jedną sekwencję.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.