+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Zespół delecji chromosomu 9p

Zespół delecji chromosomu 9p – informacje podstawowe

Zespół delecji chromosomu 9p to rzadka, wrodzona wada genetyczna, której częstotliwość występowania szacuje się na 1 na 50 000 urodzeń, przy czym częściej występuje u dziewczynek niż chłopców.

Podstawy genetyczne

Istotą zespołu delecji chromosomu 9p jest delecja, czyli utrata genów znajdujących się na krótkim ramieniu chromosomu 9. W większości przypadków delecja dotyczy obszaru między regionem 21 a 24. Zdecydowana większość mutacji powstaje de novo, na wczesnym etapie rozwoju prenatalnego dziecka. Możliwe są jednak sytuacje, kiedy u rodziców występuje bezobjawowa translokacja zrównoważona, która jest dziedziczona przez dziecko w formie translokacji niezrównoważonej i daje pełnoobjawowy obraz choroby.

Objawy

Objaw kliniczny choroby nie jest jednoznaczny i zależy od rozmiaru delecji oraz dotkniętych nią genów.

Wśród najczęściej występujących objawów wyróżnia się:

  • opóźnienie psychomotoryczne,
  • zaburzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych.

Pojawić się mogą również cechy dysmorficzne, takie jak bardzo uwydatnione czoło, płaski grzbiet nosa, szeroko rozmieszczone oczy, nisko osadzone uszy, krótka szyja. Bardzo częste są również wrodzone wady serca, nieprawidłowości w budowie szkieletu (głównie bardzo pogłębiona skolioza) oraz narządów moczowo-płciowych. Mogą pojawić się także napady padaczkowe oraz zaburzenia napięcia mięśniowego. Dodatkowo, u pacjentów częściej niż w populacji ogólnej obserwuje się infekcje ucha środkowego, układu oddechowego oraz moczowego.

Leczenie

Postępowanie terapeutyczne wśród pacjentów z zespołem delecji 9p opiera się leczeniu objawowym, niwelowaniu dolegliwości oraz zapewnianiu możliwie najwyższego komfortu i jakości życia chorego. Pacjenci i ich rodzinny powinny być objęte interdyscyplinarną opieką. W skład zespołu specjalistów najczęściej wchodzą pediatrzy, kardiolodzy i kardiochirurdzy, neurolodzy, fizjoterapeuci i psychoterapeuci.

Rokowanie

Obecne dane nie pozwalają na jednoznaczne określenie długości życia osób z zespołem delecji chromosomu 9p. W literaturze medycznej istnieje opisany przypadek pacjentów w wieku 50 i 61 ze zdiagnozowaną chorobą, co może sugerować, że osoby te mogą dożyć dorosłości i starości.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top