+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Mutacja pojedynczego genu

Mutacja pojedynczego genu – mutacja taka to zmiana, która zachodzi w pojedynczym nukleotydzie.

Może on zostać:

  • dodany,
  • usunięty,
  • zamieniony.

Nawet taka drobna zamiana jednego nukleotydu, dodanie lud odjęcie – może powodować znaczne zmiany w organizmie. Mogą one być dobre i służyć kolejnym pokoleniem gatunku do lepszego przystosowania się do środowiska lub mogą negatywnie działać na nowy organizm. Powstają przypadkowo i bez predylekcji czasowej.

Kodon to sekwencja trzech następujących po sobie nukleotydów i jest odpowiedzialny za kodowanie określonego aminokwasu lub opisuje kodon STOP.

Efekty mutacji punktowych mogą być różne:

  • mutacja cicha (milcząca) – zamiana pojedynczego nukleotydu nie wpływa na produkowany aminokwas,
  • mutacja nonsensowna – pojedynczy nukleotyd zmienia się tak, że kodon w którym uczestniczy staje się kodon STOP – sekwencja nakazuje przedwczesne przerwanie produkcji białka,
  • mutacja missensowna – zmiana pojedynczego nukleotydu skutkuje zmianą produkowanego białka na inne. Może być ona konserwatywna (nowy aminokwas jest podobny do poprzedniego pod względem właściwości) lub niekonserwatywna – aminokwasy są skrajnie różne i powstaje inny fenotyp,
  • mutacja przesuwająca ramkę odczytu – zazwyczaj powstawje poprzez dodanie lub usunięcie jednego nukleotydu. Fenotyp może się znacząco zmienić, ponieważ cała sekwencja odczytu poniżej mutacji jest przesunięta.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top