+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Mutacje

Mutacje to określenie zmiany w sekwencji DNA, która powstaje na skutek błędu podczas replikacji lub podziału chromosomów. W większości przypadków zachodzi spontanicznie.

Istnieją dwie główne kategorie mutacji: 

  • Mutacje somatyczne – mutacje mogą zajść w każdej komórce organizmu poza komórkami linii rozrodczej (komórką jajową i/lub plemnikiem). Dotykają osobę, u której się pojawiły – lecz nie mogą być dziedziczone.
  • Mutacje komórek linii zarodkowej – mutacje dotyczą komórek budujących komórki jajowe lub plemniki, mogą być dziedziczone i oddziaływać na przyszłe pokolenia.

Mutacje somatyczne i komórek linii zarodkowej mogą zachodzić jednoczasowo – dzieje się tak np. z nowotworami dziedziczonymi genetycznie (rak jelita grubego, rak piersi).
Mutacja zachodzi przypadkowo.

W mechanizmie jej powstania można wyróżnić:

  • Insercja – do sekwencji nukleotydów jest dodany dodatkowy,
  • Delecja – jeden nukleotyd jest usunięty z sekwencji DNA,
  • Substytucja lub tzn. mutacja punktowa – dochodzi do zamiany zasad azotowych, można wyróżnić tranzycję (puryna jest zamieniona z puryną, a pirymidyna jest zamieniona z pirymidyną) lub tranzwersję (puryna jest zastąpiona pirymidyną i na odwrót).

Zazwyczaj dochodzi do nich na etapie replikacji DNA.

Ponadto mutacja może powstać na drodze indukcji. W środowisku zewnętrznym jest wiele substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na DNA. Najbardziej znanym karcynogenem – czyli, czynnikiem który doprowadza do mutacji DNA i rozwoju procesów nowotworowych – jest dym tytoniowy.

Ponadto mutację mogą być wywołane przez:

  • chemikalia, np. gaz musztardowy, benzen,
  • radiację, np. promieniowanie tła, nadmierne stosowanie badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego. 
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.