+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Biopsja kosmówki

Inwazyjne badanie prenatalne – biopsja kosmówki (trofoblastu)

Płód jest otoczony błonami płodowymi. Jedną z nich jest kosmówka. Jako że łożysko i dziecko wywodzą się z tej samej linii komórek, mają identyczny kariotyp – który można zbadać.
Biopsję kosmówki po raz pierwszy wykonano w Chinach w latach 70 XX wieku i w przeciągu kilku lat trafiła jako standard diagnostyczny do gabinetów ginekologiczno-położniczych na całym świecie.

Wskazania do biopsji kosmówki

Poza klasycznymi wskazaniami do prenatalnych badań inwazyjnych (nieprawidłowości w badaniach skriningowych lub wywiad rodzinny obciążony chorobami genetycznymi) sytuacją kliniczną, w której wykonuje się biopsję kosmówki, jest małowodzie lub bezwodzie w II i/lub III trymestrze ciąży. Biopsja kosmówki jest szczególnie przydatna w przypadku potrzeby szybkiej diagnostyki.

Przebieg zabiegu biopsji kosmówki

Materiał potrzebny do wykonania badań – czyli kosmki kosmówki, jednej z błon płodowych – można uzyskać w dwojaki sposób.

 • Pobór materiału przez powłoki brzuszne – początkowo miejsce okolicy wkłucia poddaje się znieczuleniu miejscowemu. Pod kontrolą USG wprowadza się igłę przez powłoki brzuszne i dociera na wysokość błon płodowych. Następnie wykonuje się 1-10 ruchów na przód-wstecz, aby pobrać materiał (ręcznie lub za pomocą przyrządu próżniowego).
 • Pobór materiału przez pochwę – specjalne szczypczyki biopsyjne lub cewnik ze specjalną igłą aspiracyjną są wprowadzane przez pochwę i kanał szyjki macicy w okolice błon płodowych.

Dobór metody zależy przede wszystkim od umiejętności i doświadczenia osoby przeprowadzającej zabieg. Przyjmuje się, że metoda przez powłoki brzuszne jest związana ze zmniejszoną częstością wstąpienia infekcji.
Zawsze powinno ocenić się ilość pobranego materiału – nie może być mniejsza niż 5 mg kosmków kosmówki. Zaleca się pobranie 20 mg kosmów z kosmówki kosmatej.Cały zabieg trwa około 5 minut.

Pobrany materiał poddaje się podziałowi, oczyszcza z komórek ustroju matczynego, a następnie:

 • pierwszą część kosmków poddaje się tzn. metodzie bezpośredniej i określa się status chromosomów w ciągu 2 dni,
 •  drugą część kosmków poddaje się hodowli w inkubatorze, uzyskanie wyników trwa ok 2-3 tygodni.

Poddawane są one:

 • analizie cytogenetycznej,
 • analizie molekularnej,
 • analizie biochemicznej.

Czas wykonania biopsji kosmówki

Zabieg można wykonać od 10 tygodnia ciąży. Wcześniejsze wykonanie procedury wiąże się ze zwiększonym ryzykiem:

 • utraty ciąży,
 • niedorozwoju kończyn,
 • samoamputacji odcinków dalszych kończyn,
 • niedorozwoju szczęki i ust.

Za przyczynę tych zaburzeń podaje się miejscowe zaburzenia krzepnięcia i procesy prowadzące do powstania zakrzepów.
Biopsję kosmówki wykonuje się zazwyczaj do końca 13 tygodnia ciąży.

Biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – czułość badania

Badania genetyczne wykonane na poddanych hodowli komórkach kosmówki cechują się z 97,5% współczynnikiem dokładności.

Wyniki mogą być niediagnostyczne w 2,5-12,4% przypadków. Duży wpływ na jakość pobieranego materiału ma doświadczenie ośrodka i lekarza przeprowadzającego badanie.

Powikłania po biopsji kosmówki

Powikłania, do jakich może dojść po wykonaniu biopsji kosmówki:

 • ryzyko utraty ciąży wzrasta o 0,2-2% w porównaniu do populacji ogólnej,
 •  w około 10% przypadków dochodzi do krwawienia z dróg rodnych, nawet do 30% w przypadku przezpochwowej metody pobrania materiału,
 • <0,5% procedur wiąże się z powikłaniem pod postacią wycieku płynu owodniowego,
 •  zakażenia błon płodowych są spotykane raz na 3000-6000 przypadków.

 Kiedyś wiązano zabieg pobrania materiału z kosmówki z podwyższonym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego lub wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu – nie zostało to naukowo potwierdzone.

Czynniki ryzyka poronienia po zabiegu biopsji kosmówki:

 • przynależność do rasy afro-amerykańskiej,
 • dwa lub więcej nakłucia,
 • ciężkie krwawienie w czasie procedury,
 • wiek matki poniżej 25 roku życia,
 • wiek płodu poniżej 10 tygodnia.

Wady i zalety biopsji kosmówki

Zalety biopsji kosmówki

 • badanie można wykonać na wczesnych etapach ciąży (I trymestr),
 • dzięki metodzie bezpośredniej wynik można uzyskać bardzo szybko,
 • ryzyko poronienia jest niewielkie, zbliżone do tego dla amniopunkcji,
 • małowodzie/bezwodzie nie jest przeciwwskazaniem do wykonania procedury.

Wady biopsji kosmówki

 • analiza cytogenetyczna, zwłaszcza metody bezpośredniej, jest trudna,
 • istnieje wysokie ryzyko wystąpienia mozaicyzmu czyli współwystępowania prawidłowego i nieprawidłowego kariotypu – w takim przypadku należy dodatkowo wykonać amniopunkcję, ponieważ mozaicyzm nie zawsze świadczy o chorobie genetycznej – czasem może być znakiem opóźnionego dojrzewania i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu,
 • istnieje ryzyko kontaminacji (zanieczyszczeniem) hodowli komórkowej przez komórki matki,
 • w metodzie bezpośredniej można jedynie określić wystąpienie aberracji liczbowych chromosomów.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.