+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Veracity – warto wiedzieć

Test Veracity – kiedy można go wykonać, co wykrywa, o czym informuje wynik testu Veracity i inne często zadawane pytania.

Spis treści

Test Veracity jest nieinwazyjnym testem prenatalnym, za pomocą którego oceniamy ryzyko wystąpienia chorób genetycznych u płodu. Poniżej zebraliśmy istotne informacje i najczęściej zadawane pytania odnośnie testu Veracity.

Czy test Veracity jest bezpieczny dla kobiety w ciąży?

Tak, test Veracity jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Jest również bezpieczny dla płodu. Test Veracity jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które wykonuje się z krwi. Do wykonania testu potrzebna jest próbka krwi o objętości 20 ml. Krew pobiera się z żyły łokciowej kobiety ciężarnej w taki sam sposób jak do innych testów laboratoryjnych, np. badania poziomu glukozy we krwi, cholesterolu, trójglicerydów czy też morfologii krwi.

Jak trzeba się przygotować do badania prenatalnego Veracity?

Do nieinwazyjnego testu prenatalnego Veracity nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Nie jest też wymagane, aby być na czczo.

Jeżeli chcesz wykonać test Veracity w Centrum Medycznym Meavita w Krakowie i bierzesz leki, najlepiej będzie zadzwonić wcześniej, aby upewnić się czy np. nie jest wymagane, aby któryś z nich odstawić przed testem. Taka sytuacja może dotyczyć chociażby heparyny cząsteczkowej. Dzwoniąc do naszego Centrum Medycznego Meavita, które znajduje się w Krakowie Krowodrza uzyskasz informację czy i na ile przed wykonaniem testu masz ją odstawić. 

Test Veracity co wykrywa?

Test Veracity jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, który należy do genetycznych badań przesiewowych. Przy jego pomocy możemy ocenić jakie jest ryzyko, że płód będzie miał określone nieprawidłowości chromosomowe (choroby genetyczne).

Prawdopodobieństwo jakich choroby genetycznych analizuje test Veracity?

Test Veracity to badanie w kierunku:

 • trzech najczęstszych trisomii, którymi są: trisomia 21 (zespół Downa), trisomia 18 (zespół Edwardsa), trisomia 13 (zespół Patau)
 • pięciu aneuploidii (chorób związanych z nieprawidłową liczbą) chromosomów płci, którymi są: zespół Turnera (monosomia X), zespół Klinefeltera (XXY), zespół Jacobsa (XYY), zespół XXX (trisomia X), zespół XXYY
 • czterech częstych delecji / duplikacji, do których należy: zespół DiGeorge’a, zespól delecji 1p36, zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół Smith-Magenis o wielkości powyżej 2,5 Mpz (miliona par zasad) 

Czy test Veracity może wykluczyć zespół Downa?

Nie ma takiej możliwości, aby test Veracity wykluczył zespół Downa. Nie do tego jest on przeznaczony.

Test Veracity to nieinwazyjne badanie prenatalne, które jest genetycznym badaniem przesiewowym, a nie diagnostycznym. Służy więc do oceny ryzyka zespołu Downa u płodu, a nie do postawienia diagnozy.

Wykonując test Veracity możemy stwierdzić czy istnieje niskie czy wysokie ryzyko tej choroby genetycznej. Pomimo tego, że czułość testu Veracity w kierunku zespołu Downa jest bardzo wysoka i wynosi praktycznie 100%, to w dalszym ciągu nie możemy uznać, że wynik niskie ryzyko zespołu Downa daje nam całkowitą pewność braku trisomii 21.

W rzeczywistości negatywny wynik testu Veracity wraz z prawidłowymi wynikami USG prenatalnego oraz testu PAPP-a to informacja, że ryzyko zespołu Downa jest minimalne. Nieinwazyjne testy prenatalne są bardzo pomocne w przesiewowych badaniach prenatalnych, dają nam dodatkową informację, są szybkie i bezpieczne, możemy je wykonać na wczesnym etapie ciąży (test Veracity od 10 tygodnia ciąży). Jednak jeśli chcielibyśmy mieć absolutną, stuprocentową pewność braku zespołu Downa należałoby sięgnąć po inwazyjną diagnostykę prenatalną, przykładowo amniopunkcję.

Test Veracity – w którym tygodniu można wykonać test?

Test Veracity można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.

Czy test Veracity można wykonać w ciąży bliźniaczej? 

Tak, test Veracity można wykonać również w ciąży bliźniaczej. Zakres testu Veracity w ciąży bliźniaczej różni się od zakresu tego testu w ciąży pojedynczej.

W tym przypadku test Veracity daje nam możliwość oceny ryzyka wystąpienia u płodu: 

 • trzech najczęstszych trisomii: zespołu Downa (trisomia 21), zespoły Edwardsa (trisomia 18), zespołu Pataua (trisomia 13)
 • czterech zespołów delecyjnych: zespół DiGeorge’a, zespół delecji 1p36, zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół Smith-Magenis

Ponadto test Veracity sprawdza obecność chromosomu Y. Jego wykrycie oznacza obecność co najmniej jednego chromosomu Y, czyli przynajmniej jeden z płodów jest płci męskiej. Natomiast test Veracity w ciąży bliźniaczej nie ma możliwości określenia ryzyka aneuploidii (zaburzenia liczby) chromosomów płci.

Jestem przeziębiona – czy mogę wykonać test Veracity?

Chociaż w przypadku niektórych badań laboratoryjnych z krwi nie powinno się ich wykonywać w przypadku przeziębienia, infekcji, to przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do wykonania testu Veracity.

Natomiast są inne stany chorobowe, które mogą być przeszkodą do wykonania testu Veracity. Mogą to być m.in. choroby autoimmunologiczne w ostrej fazie, toczące się choroby nowotworowe, stany po przeszczepie czy transfuzji krwi,immunoterapia. W takich sytuacjach przed wykonaniem testu należy skonsultować się z lekarzem.

Gdzie wykonuje się test Veracity?

Test VERACITY jest wykonywany w laboratorium NIPD Genomis na Cyprze. Pobranie materiału do badania (próbka krwi kobiety ciężarnej) ma miejsce w punktach pobrań, np. w Meavita w Krakowie, skąd krew jest transportowana firmą kurierską do laboratorium NIPD Genomis, gdzie wykonywany jest każdy test Veracity. 

Jak długo czeka się na wynik testu Veracity?

Wyniki testu Veracity najczęściej są dostępne w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu dostarczenia próbki do laboratorium.

Czy test Veracity wykrywa rozszczep kręgosłupa?

Nie, przy pomocy testu Veracity nie da się wykryć rozszczepu kręgosłupa. Wadę rozwojową jaką jest rozszczep kręgosłupa można zdiagnozować podczas badania USG. Wady tego typu najczęściej są rozpoznawane podczas rutynowego badania USG prenatalnego wykonywanego w drugim trymestrze ciąży. Czasem, są możliwe do wykrycia w USG prenatalnym wykonywanym w pierwszym trymestrze ciąży, czyli tzw. USG genetycznym.

Co oznacza wynik dodatni testu Veracity?

Wynik dodatni, inaczej wynik pozytywny testu Veracity oznacza, że analiza wykazała wysokie ryzyko jednej z badanych chorób genetycznych. Nie oznacza to, że płód na pewno jest obciążony wadą wrodzoną, jednak prawdopodobieństwo jest duże. Taki wynik uzasadnia przeprowadzenie inwazyjnej diagnostyki prenatalnej w celu weryfikacji i postawienia diagnozy.

Kiedy wykonać test Veracity?

Nieinwazyjne testy prenatalne jak test Veracity wykonuje się, aby ocenić jakie jest ryzyko określonych chorób genetycznych u płodu (przede wszystkim trisomii 21, 18, 13). Wykonuje się je z krwi kobiety ciężarnej, są bezpieczne dla przyszłej mamy i płodu. Może je więc wykonać każda kobieta, która jest w ciąży i niepokoi się o zdrowie dziecka.

W szczególności są one zalecane w następujących sytuacjach:

 • wiek ciężarnej powyżej 35 lat
 • przypadki wad i chorób genetycznych w rodzinie lub wcześniejszych ciążach
 • nieprawidłowy wynik innych badań prenatalnych, jak USG prenatalne i test PAPPA
 • zapłodnienie in vitro
 • przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych (np. zwiększone ryzyko poronienia, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem HIV) lub w przypadku obawy rodziców przed ewentualnymi powikłaniami prenatalnej diagnostyki inwazyjnej

Czy do wykonania testu Veracity potrzebna jest krew ojca?

Nie, do wykonania testu Veracity nie jest potrzebna krew ojca. Test Veracity to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się z krwi kobiety ciężarnej. Wynika to z tego, że w jej krwi krąży wolne płodowe DNA (cffDNA, ang. cell free fetal DNA), które jest następnie izolowane i analizowane w teście Veracity.

Czy prawidłowy wynik testu Veracity daje pewność, że dziecko jest zdrowe?

Nie, prawidłowy wynik testu Veracity nie daje takiej pewności. Prawidłowy wynik testu Veracity oznacza, że ryzyko, że płód posiada badane w teście choroby genetyczne jest niskie.

Test Veracity jest testem przesiewowym, który służy do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danej choroby. Nie daje nam więc całkowitej pewności, że płód nie ma badanych w teście zaburzeń genetycznych, a tym bardziej, że dziecko jest całkowicie zdrowe – czyli, że nie ma żadnych chorób. NIe ma takiego testu, który byłby w stanie wykluczyć wszystkie możliwe choroby. Warto też odnieść się do pełnej definicji zdrowia wg WHO, która mówi, że zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Tak więc widzimy, że zdrowie, to nie tylko brak chorób, lecz również optymalny stan psychiczny oraz warunki społeczne.

Mam wadę serca, czy mogę wykonać test Veracity?

Wada serca nie jest przeciwwskazaniem do wykonania testu Veracity.

Czy test Veracity ma ubezpieczenie?

Nie, test Veracity nie ma ubezpieczenia.

Czy test Veracity to też test na ojcostwo? 

Nie, test Veracity nie jest testem na ojcostwo. Test Veracity jest nieinwazyjnym testem prenatalnym, który wykonuje się, aby ocenić ryzyko określonych chorób genetycznych u płodu (np. zespół Downa).

Czy test Veracity wykrywa SMA?

Nie, test Veracity nie służy do wykrywania SMA. SMA (ang. spinal muscular atrophy), czyli rdzeniowy zanik mięśni, to ciężka choroba rzadka genetyczna, która polega na osłabieniu mięśni i ich stopniowym zanikaniu. Proces ten jest spowodowany obumieraniem neuronów ruchowych, które przekazują impulsy z mózgu do mięśni i odpowiadają za pracę mięśni. Przyczyną choroby jest mutacja w genie SMN1 znajdującym się na chromosomie 5.

Test Veracity nie jest testem diagnostycznym, tylko przesiewowym, przy pomocy którego możemy ocenić ryzyko wystąpienia określonych chorób genetycznych u płodu. Są to choroby genetyczne, które są wynikiem nieprawidłowej ilości materiału genetycznego (np. dodatkowy lub brakujący chromosom, dodatkowy lub brakujący fragment chromosomu), a nie wynikiem mutacji jednego genu (zmiany w sekwencji DNA jednego genu).

Kiedy najwcześniej można wykonać test Veracity?

Test Veracity najwcześniej można wykonać od 10 tygodnia ciąży. Przed wykonaniem testu Veracity warto skonsultować się z lekarzem ginekologiem.

Kiedy nie można wykonać testu Veracity?

Testu Veracity nie wykonuje się następujących sytuacjach:

 • ciąża poniżej 10 tygodnia
 • ciąża mnoga z ilością płodów większą, niż 2 (ciąża trojacza, czworacza, itd.)
 • ciąża po przeszczepie szpiku kostnego lub narządu
 • ciąża u osoby chorej na nowotwór złośliwy oraz po przebytym nowotworze złośliwym
 • ciąże bliźniacze, w których doszło do utraty jednego z płodów (zanik płodu) kwalifikują się do badania po 10 tygodniach od zapłodnienia i po 4 tygodniach od zaniku

Co oznacza negatywny wynik testu Veracity?

Negatywny wynik testu Veracity oznacza, że w trakcie badania nie stwierdzono podwyższonego ryzyka wystąpienia badanej choroby u płodu.

Czy dobry wynik testu Veracity to wynik negatywny czy pozytywny?

Dobry wynik testu Veracity to wynik negatywny.

Test Veracity – jak wygląda wynik?

Wyniki testy Veracity informują o ryzyku wystąpienia 11 chorób genetycznych u dziecka:

 • trzech najczęstszych trisomii: zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwardsa (trisomia 18) i zespołu Patau (trisomia 13)
 • czterech aneuploidii chromosomów płci: zespół Turnera (monosomia X), zespół Klinefeltera (XXY), zespół Jacobsa (XYY), zespół XXX (trisomia X)
 • czterech zespołów delecyjnych: zespół DiGeorge’a, zespół delecji 1p36, zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół Smith-Magenis

W przypadku wybrania takiego wariantu, na wyniku testu Veracity podawana jest także płeć dziecka.

Wyniki testu Veracity informują czy ryzyko wystąpienia badanej choroby genetycznej jest wysokie czy niskie:

 • wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na występowanie danej wady genetycznej u płodu; rekomenduje się, aby taki wynik zweryfikować poprzez inwazyjną diagnostykę prenatalną, np. amniopunkcję  
 • niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę wystąpienia danej nieprawidłowości genetycznej u płodu

Czy nieinwazyjny test prenatalny Veracity to jest to samo co test PAPP-a?

Nie, test prenatalny Veracity i test PAPP-a (test podwójny) to dwa różne badania. Oba wykonuje się z krwi, oba na wczesnym etapie ciąży.

Test Veracity można wykonać od 10 tygodnia ciąży, a test PAPP-a wykonuje się w 10 – 14 tygodniu ciąży. Oba testy są elementami diagnostyki prenatalnej określającej ryzyko najczęstszych trisomii u płodu (trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13). Test Veracity ma szerszy zakres badanych chorób genetycznych – dodatkowo określa ryzyko zaburzeń liczby (aneuploidii) chromosomów płci oraz 4 zespołów delecyjnych (zespół DiGeorge’a, zespół delecji 1p36, zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół Smith-Magenis).

Ale – test Veracity to test genetyczny, który analizuje wolne płodowe DNA znajdujące się we krwi kobiety ciężarnej. Test PAPP-a to test biochemiczny, który analizuje poziom dwóch białek – PAPP-a i βHCG we krwi kobiety ciężarnej. Analiza wyników testu PAPP-a ma sens jedynie równocześnie z wynikami USG genetycznego w specjalnym algorytmie, który zestawiając te wyniki razem, ocenia ryzyko zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau.

Wyniki testu Veracity analizuje się oddzielnie. Nieinwazyjne testy prenatalne oparte na wolnym płodowym DNA są jeszcze dokładniejsze w ocenie ryzyka trisomii 21, trisomii 18, trisomii 13 niż algorytm, w którym wykorzystywany jest test PAPP-a. Uważa się, że ich znaczenie w diagnostyce prenatalnej będzie coraz większe.

Więcej informacji o teście PAPP-a i teście Veracity znajdziesz w następujących artykułach: Test podwójny czyli test PAPP-a i Test Veracity.

Czy test Veracity może wykryć poronienie?

Nie, test Veracity nie może wykryć poronienia. Dzięki analizie wolnego płodowego DNA, które krąży we krwi kobiety będącej w ciąży, test Veracity może wykryć zwiększone ryzyko badanych nieprawidłowości genetycznych u płodu (np. zespołu Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa). Z kolei wada genetyczna płodu może zwiększać ryzyko poronienia, tak więc pozytywny wynik testu Veracity pozwala nam zidentyfikować ciążę z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań i komplikacji, w tym poronienia czy porodu przedwczesnego.

Czy waga ma wpływ na wynik testu Veracity?

Masa ciała kobiety ciężarnej może mieć wpływ (ale nie musi) na obniżenie poziomu wolnego płodowego DNA (cffDNA) we krwi kobiety będącej w ciąży. Jak wiemy test Veracity opiera się na analizie cffDNA. Jeżeli ilość badanego materiału będzie zbyt mała, nie będzie można wykonać testu Veracity i uzyskać wyniku. Każdy nieinwazyjny test prenatalny ma wyznaczony próg, wartość graniczną zawartości wolnego płodowego DNA, poniżej której nie wykonuje się analizy DNA. Dla testu Veracity ten próg wynosi 4%. W badaniach wykazano, że 24,3% kobiet ciężarnych z BMI powyżej 30 (takie BMI oznacza otyłość) miało zbyt niski poziom cffDNA, aby wykonać test NIPT.

Czy test Veracity to to samo co amniopunkcja?

Nie, test Veracity to nie jest to samo co amniopunkcja. Test Veracity to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się z krwi kobiety ciężarnej. Analizuje wolne płodowe DNA znajdujące się we krwi kobiety będącej w ciąży i służy do oceny ryzyka chorób genetycznych u płodu. Amniopunkcja to inwazyjne badanie prenatalne, które polega na pobraniu płynu z jamy owodni poprzez nakłucie powłok brzusznych pod kontrolą USG. Analiza materiału genetycznego płodu, który znajduje się w płynie owodniowym pozwala na postawienie rozpoznania choroby genetycznej. W ten sposób można więc zweryfikować wynik testu Veracity. Więcej informacji o amniopunkcji znajdziesz w artykule omawiającym tą procedurą (AMNIOPUNKCJA).

Mam Hashimoto – czy mogę wykonać test Veracity?

Choroba Hashimoto u kobiety w ciąży nie jest przeciwwskazaniem do wykonania testu Veracity, ale jeżeli na nią chorujemy, warto skonsultować się z lekarzem lub laboratorium, gdzie wykonywany jest test.

Dlaczego?

Dostępne dane mówią o tym, że w czynnej chorobie autoimmunologicznej może dojść do podwyższenia poziomu we krwi wolnego krążącego DNA, które pochodzi od matki. To powoduje, że procentowy udział frakcji płodowej w całej puli wolnego DNA we krwi kobiety ciężarnej maleje. A to z kolei może spowodować, że nie będzie możliwe wykonanie nieinwazyjnego testu prenatalnego z powodu zbyt małej ilości cffDNA (wolnego płodowego DNA). Nie mamy zbyt wielu badań na ten temat, a te które są dotyczą przede wszystkim tocznia rumieniowatego układowego (SLE) oraz w mniejszym stopniu zespołu antyfosfolipidowego i choroby Hashimoto. Nie możemy więc z całą pewnością wykluczyć wpływu choroby autoimmunologicznej jaką jest choroba Hashimoto na wynik testu Veracity. Dlatego każdy przypadek należy  rozpatrywać indywidualnie.

Czy w Centrum Medycznym Meavita w Krakowie można wykonać test Veracity bez wcześniejszego ustalenia terminu?

Tak, test Veracity można wykonać w Centrum Medycznym Meavita w Krakowie Krowodrza bez umawiania wcześniej terminu. Badania prenatalne wykonujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00 oraz w piątek w godzinach 7.00-9.00.

Przychodząc na nieinwazyjny test prenatalny należy spełniać warunki wymagane przez producenta, które są konieczne, aby test Veracity mógł dać wiarygodny wynik. Można więc wcześniej zadzwonić do naszego Centrum Medycznego Meavita przy ul Rusznikarskiej 14 i potwierdzić czy spełnia się określone wymagania.

Czy mąż dowie się, że nie jest ojcem dziecka jeżeli zobaczy wynik testu Veracity?

Nie, nie dowie się, gdyż test Veracity nie służy do ustalania ojcostwa.

Test Veracity w 8 tygodniu ciąży. Czy można wykonać?

Nie, nie można. Test Veracity można wykonać od 10 tygodnia ciąży.

Jaka cena testu Veracity w Krakowie?

Ceny testu Veracity w Krakowie są zróżnicowane w zależności od placówki i od wariantu testu.

W Centrum Medycznym Meavita, które znajduje się w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej 14 cena* testu VERACITY kształtuje się od 1849 zł (wersja podstawowa – trisomia 21, 18, 13) do 2249 zł (wersja najszersza: trisomie 21, 18, 13; aneuploidie chromosomów płci, mikrodelecje, płeć dziecka) – wg cennika z dn. 08.12.2023.

*Oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Jak zrobić test Veracity?

Jeżeli chcesz zrobić test Veracity w Krakowie, możesz skorzystać z oferty naszego Centrum Medycznego Meavita, które mieści się w dzielnicy Krowodrza przy ul. Rusznikarskiej 14.

Test można wykonać od 10 tygodnia ciąży. Należy zgłosić się do punktu pobrań w celu pobrania krwi. Do badania nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Nie jest również wymagane, aby być na czczo.

W Centrum Medycznym Meavita możesz przyjść na pobranie krwi bez wcześniejszego umawiania się na konkretny termin, ale warto wcześniej do nas zadzwonić, aby upewnić się czy nie ma przeciwwskazań do zrobienia testu. Jednym z ważnych czynników są przyjmowane leki, np. heparyna drobnocząsteczkowa, którą trzeba odstawić odpowiednio wcześnie przed testem.

Czy test Veracity jest konieczny?

Test Veracity nie należy do badań obowiązkowych w ciąży, ale warto rozważyć jego wykonanie. Jest to nieinwazyjny test prenatalny wykonywany z krwi, jest więc bezpieczny dla kobiety w ciąży i dla płodu. Można go wykonać wcześnie, bo już od 10 tygodnia ciąży. Ma wysoką skuteczność w zakresie trzech najczęstszych aberracji chromosomowych: zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau oraz bardzo niski odsetek wyników fałszywie pozytywnych. Stanowi więc dodatkowy, bardzo czuły element diagnostyki prenatalnej trisomii 21, trisomii 18, trisomii 13.

Czy test Veracity może być przyczyną poronienia?

Test Veracity to test bezpieczny, który nie stwarza ryzyka poronienia. Do wykonania testu Veracity potrzebna jest próbka krwi kobiety ciężarnej (20 ml). Krew pobiera się z żyły łokciowej w taki sam sposób jak do innych badań, chociażby morfologii krwi.

Test Veracity lepiej wykonać przed czy po USG prenatalnym I trymestru?

To czy test Veracity będzie wykonany przed czy po USG prenatalnym pierwszego trymestru jest kwestią indywidualnej decyzji. Oba warianty mają swoje mocne i słabsze strony.

Wykonanie testu Veracity jeszcze przed USG genetycznym może dać nam większy spokój jeszcze zanim pójdziemy na USG. Z drugiej strony nieprawidłowy wynik może wzbudzić bardzo silny stres, a w tym czasie nie będziemy jeszcze mieli żadnej wiedzy odnośnie budowy anatomicznej płodu. Może też się zdarzyć tak, że dojdzie do obumarcia ciąży w okresie pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży.

Zaletą wykonania testu Veracity po USG prenatalnym jest minimalizacja ryzyka, że nie uzyskamy wyniku testu. Jest to związane z tym, że ilość wolnego płodowego DNA (cffDNA) rośnie wraz z rozwojem ciąży. Tak więc wykonując test np. w 12 tygodniu ciąży powinno go być więcej we krwi kobiety ciężarnej niż w 10 tygodniu ciąży.

Poza tym, informacje uzyskane dzięki USG prenatalnemu mogą wskazać inny kierunek dalszej diagnostyki jako rekomendowany niż test Veracity. Może się bowiem okazać, że większe korzyści przyniesie np. amniopunkcja i w takiej sytuacji można w ogóle nie wykonywać testu Veracity. Minusem takiego rozwiązania kiedy zaczynamy od USG, a później robimy test Veracity jest wydłużający się czas oczekiwania na wyniki, co w niektórych przypadkach może powodować wysokie koszty emocjonalne związane z przedłużającym się niepokojem o zdrowie dziecka.

Czy jeśli zrobię test Veracity, to mogę zrezygnować z testu PAPP-a?

Test Veracity i test PAPP-a to dwa różne testy – pierwszy jest testem genetycznym, a drugi biochemicznym. Wykonujemy je w takim samym celu – aby ocenić ryzyko najczęstszych trisomii u płodu (trisomia 21, 18, 13), ale każdy z tych testów opiera się na innych wskaźnikach.

Test Veracity to badanie wolnego płodowego DNA, a test PAPP-a to badanie poziomu dwóch białek: PAPP-a i βHCG we krwi kobiety ciężarnej. Mamy więc różne punkty uchwytu. Musimy również pamiętać, że chociaż minimalne, to istnieje ryzyko wyniku fałszywie negatywnego. Dlatego ocena ryzyka zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau zarówno w teście Veracity, jak i w teście zintegrowanym (test PAPP-a i USG prenatalne pierwszego trymestru) daje nam więcej szczegółów i danych odnośnie zdrowia płodu w zakresie tych trzech wad genetycznych. Ponadto rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (2020) mówią o tym, że ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (trisomii 21,18, 13) powinna opierać się właśnie na algorytmie, który uwzględnia wyniki badania USG genetycznego oraz testu PAPP-a. Dlatego nie należy rezygnować z testu PAPP-A nawet jeśli został wykonany test Veracity.

Czy test Veracity wykrywa autyzm?

Nie, test Veracity nie wykrywa autyzmu.

Czy w ciąży po in vitro można wykonać test Veracity?

Tak, test Veracity można przeprowadzać w przypadku ciąży pojedynczej, jak i bliźniaczej, w tym ciąży z in vitro.

Czy test Veracity jest wiarygodny?

Test Veracity jest wiarygodnym testem. Jego skuteczność kliniczna i dokładność została przebadana w badaniach walidacyjnych. Czułość i swoistość testu dla zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau wynosi powyżej 99,9%. Dodatnia wartość predykcyjna testu Veracity (prawdopodobieństwo, że osoba otrzymująca pozytywny wynik testu, rzeczywiście jest chora) wynosi 100% dla trisomii 21 i trisomii 18 oraz 71% dla trisomii 13. Dane te pokazują, że odsetek wyników fałszywie pozytywnych jest bardzo niski.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – czw: 8:00 – 18:00
pt: 8:00 – 16:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.