+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Zespół delecji chromosomu 18q

Zespół delecji chromosomu 18q – informacje podstawowe

Zespół delecji chromosomu 18q to rzadka choroba chromosomalna polegająca na delecji genów znajdujących się na długim ramieniu chromosomu 18. Obraz kliniczny jest bardzo różnorodny i różni się u pacjentów w zależności od rozmiaru delecji. Częstotliwość występowania choroby szacuje się na 1 na 55,000 urodzeń, przy czym częściej dotyczy ona dziewczynek niż chłopców. Chorobę po raz pierwszy opisano w 1964 roku, dotychczas w literaturze naukowej opisano około 80 przypadków.

Podstawy genetyczne zespołu delecji chromosomu 18q

Istotą zespołu delecji chromosomu 18q jest delecja, czyli utrata części materiału genetycznego znajdującego się na długim ramieniu chromosomu 18. W znaczącej większości przypadków delecja powstaje de novo, na wczesnych etapach rozwoju prenatalnego, a rodzice dziecka mają w pełni prawidłowe DNA. Pozostałą część stanowią sytuacje, kiedy u rodziców występuje tzw. zrównoważona translokacja nie dająca żadnych objawów, lecz jest przekazywana dzieciom w formie translokacji niezrównoważonej, która wywołuje objawowy obraz choroby.

Objawy zespołu delecji chromosomu 18q

Objawy choroby mogą różnić się u poszczególnych pacjentów. U niektórych dzieci tuż po urodzeniu obserwuje się zbyt niską masę ciała i nieprawidłowe tempo wzrastania, częsta jest także hipotonia, czyli nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Sporadycznie mogą pojawić się również drgawki. U pacjentów często dochodzi także do opóźnienia rozwoju psychomotorycznego oraz niepełnosprawności intelektualnej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Zespół delecji chromosomu 18q cechy charakterystyczne

Zespół delecji chromosomu 18q może objawiać się także zmianami dysmorficznymi oraz nieprawidłową budową czaszki.

U niektórych dzieci dotkniętych chorobą obserwuje się m.in.:

  • małogłowie,
  • płaską twarz,
  • głęboko osadzone oczy,
  • usta z tzw. efektem karpia,
  • przednie wysunięcie żuchwy.

Charakterystyczne są także zaburzenia w obrębie narządu wzroku, m.in. oczopląs, zez, częściowy zanik tęczówki, czy zmętnienie rogówki oraz zaburzenia słuchu. Możliwe są także nieprawidłowości w budowie szkieletu, na przykład nieprawidłowe ułożenie kciuków, stopy końsko-szpotawe, deformacje bioder, czy żeber. U ok. 30% pacjentów diagnozowane są również wrodzone wady serca.

Leczenie zespołu delecji chromosomu 18q

Leczenie zespołu delecji chromosomu 18q jest wyłącznie objawowe i w pełni zależne od ogólnego stanu danego pacjenta, dominujących dolegliwości i ewentualnych schorzeń współwystępujących. Dzieci i ich rodziny powinny być objęte interdyscyplinarną opieką zespołu specjalistów różnych dziedzin, między innymi pediatrów, chirurgów, neurologów, kardiologów, okulistów oraz fizjoterapeutów.

Zespół delecji chromosomu 18q – rokowanie

Ze względu na brak wystarczających danych oraz bardzo różnorodny obraz kliniczny choroby nie można jednoznacznie przewidzieć przebiegu choroby oraz długości życia pacjentów.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.