+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

WGS

Wielkoskalowe Sekwencjonowanie Genomu (WGS, z ang. Whole Genome Sequencing) umożliwia zdobycie informacji na temat działania netomów, to jest zbioru genów kodujących określoną właściwość organizmu. Jest to zatem technika, dzięki której poznaje się nie tylko kolejność nukleotydów w łańcuchu DNA, ale oprócz tego uzyskuje się bardzo ważne informacje dotyczące konkretnych funkcji, szlaków metabolicznych lub innych cech badanego organizmu. Dzięki WGS uzyskuje się też informacje na temat złożoności każdego netomu.  

Korzyści wynikające z WGS to:

  • ocena wielu dziesiątek tysięcy danych w krótkim czasie;
  • rozpoznanie zespołów genów (netomów);
  • precyzyjne mapowanie lokalizacyjne i funkcjonalne jednostek genomu;
  • analiza całej zmienności genomu oraz możliwość jej powiązania z cechami organizmu;
  • możliwość porównywania sekwencji całych genomów, transkryptomów (cząstek mRNA obecnych w danym momencie w organizmie) oraz białek;
  • kontrola ekspresji genów.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.