+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

MALDI-TOF - spektrometria mas

Spektrometria mas MALDI-TOF to jedna z nieinwazyjnych metod analizy laboratoryjnej z wykorzystaniem spektrofotometru. Określa stosunek masy do ładunku elektrycznego badanego jonu, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dokładnie oznaczenie masy badanej próbki.

Badanie wykonywane jest instrumencie tandemowym: źródła jonów MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) i analizatora TOF ze zwierciadłem jonowym lub bez niego. W spektrometrii MALDI-TOF pomiar masy cząsteczkowej wykonywany jest pośrednio – na bazie pomiaru czasu przelotu jonów od źródła do detektora. 

Pomimo konieczności wykonania bardzo starannej kalibracji widma, technika MALDI-TOF jest bardziej czuła niż inne rodzaje spektrometrii i dostarcza bardzo dokładnych wyników. Polecana jest do określania masy peptydów i białek o masie M<200 000 Da, oligonukleotydów, oligosacharydów i polimerów polarnych z heteroatomem. 

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.