+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

RMPB a ryzyko powstania przepukliny

Pojęcie przepukliny i rozejście mięśnia prostego brzucha dla wielu osób jest tożsame i używają tych określeń zamiennie. Nic bardziej mylnego.

Rozejście mięśnia prostego brzucha a przepuklina

Rozejście mięśnia prostego brzucha, to rozsunięcie brzuśców mięśnia prostego, ale z zachowaniem ciągłości kresy białej. Samo RMPB nie powoduje powstania przepukliny, ponieważ na jej wystąpienie wpływa jakość całej przedniej ściany brzucha. Jeżeli jednak doszło do potwierdzenia diagnozy RMPB, to pewien fragment powłok brzusznych bez wątpienia został uszkodzony. Wykonanie niewłaściwego ruchu, zwłaszcza zwiększającego ciśnienie śródbrzusze przy znacznego stopnia osłabieniu kresy białej, może do takiej przepukliny doprowadzić. 

przepuklina a rmpb

Przepuklina nie stanowi dużego zagrożenia jeżeli jest odprowadzalna, czyli zawartość worka przepuklinowego bez problemu można „cofnąć” z powrotem do brzucha. Jeżeli zawartości nie jesteśmy w stanie odprowadzić z worka przepuklinowego, może dojść do tzw. uwięźnięcia. Sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo groźnych powikłań, stąd w przypadku każdej przepukliny zaleca się kontrolę chirurgiczną. 

Czy przepuklina stanowi przeciwskazanie do ćwiczeń?

Jest to częste pytanie jakie pada w gabinecie, kiedy pacjentka dowiaduj się, że poza rozejściem mięśni prostych brzucha ma także przepuklinę.

Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od tego z jaką przepukliną mamy do czynienia. Przy małej przepuklinie, która nie stwarza zagrożenia uwięźnięcia ćwiczenia nie stanowią żadnego przeciwskazania, wręcz rehabilitacja jest zalecana.  Ćwiczenia nie spowodują, że odzyskana zostanie ciągłość tkanki ale właściwie wzmocniona przednia ściana brzucha w połączeniu z prawidłowymi nawykami dnia codziennego może zminimalizować konieczność interwencji chirurgicznej. 

ćwiczenia a przepuklina

Ważna natomiast jest świadomość kobiety na temat stanu swojego brzucha ponieważ to, że uzyska zgodę na ćwiczenia nie oznacza, że każde ćwiczenia będą dla niej bezpieczne. Treningi powodujące zwiększenia ciśnienia w obrębie jamy brzusznej tj. brzuszki, planki, ćwiczenia siłowe są zdecydowanie przeciwwskazane. 

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.