+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Rola mięśnia poprzecznego brzucha i mięśni dna miednicy w terapii rmpb

Bardzo często spotykamy się w gabinecie ze zdziwieniem pacjentów, którzy przychodząc z problemem rozejścia mięśnia prostego brzucha, mają przeprowadzoną diagnostykę oraz edukację w zakresie mięśni dna miednicy.

Dlaczego tak się dzieje?

Przednia ściana brzucha, której praca zostaje zaburzona w przypadku powstania rozejścia mięśnia prostego, nie jest „wyciętą” częścią naszego ciała funkcjonującą samodzielnie. Aby mięśnie brzucha ( powierzchowne i głębokie) mogły pracować i pełnić swoją rolę w sposób prawidłowy, potrzebują wsparcia innych grup mięśniowych tj: przepona oddechowa, mięsień wielodzielny i właśnie mięśnie dna miednicy. Bardzo często w gabinecie używamy sformułowania „ praca holistyczna”. Każda z wyżej wymienionych grup mięśniowych wzajemnie na siebie oddziałowuje.

Dysfunkcje w obrębie mięśni dna miednicy to m.in:

  • nietrzymanie moczu, gazów, stolca,
  • obniżenie narządów rodnych.

W przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha dochodzi do zmniejszenia integralności struktur w obrębie jamy brzusznej, a co za tym idzie także siły czynnościowej mięśni brzucha. Bez wsparcia tej grupy mięśni dno miednicy jest bardziej obciążane, mówiąc dosłownie musi wykonać większą pracę, co w konsekwencji może powodować zaburzenie także w ich funkcjonowaniu.

Około 60% kobiet, u których zdiagnozowano DRA cierpi także na dysfunkcje uroginekologiczne w tym nietrzymanie moczu czy obniżenie narządów rodnych. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że terapia w przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha opiera się na wzmocnieniu mięśnia poprzecznego. Ich aktywacja powoduje zbliżanie oddalonych od siebie głów mięśnia prostego, a także wzmocnienie kresy białej – tkanki, która fizycznie uległa rozciągnięciu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku DRA potrzebna jest praca z wszystkimi mięśniami core, do których bez wątpienia należą także mięśnie dna miednicy. 

mieśnie dna miednicy a rmpb

Prawidłowe funkcjonowanie mięśni dna miednicy, na które składa się zarówno napięcie jak i rozluźnienie, wpłynie na aktywację mięśni synergistycznych. Tym samym możemy powiedzieć, że mięśnie dna miednicy, szczególnie warstwa środkowa w sposób pośredni aktywują mięsień poprzeczny. 

W związku z powyższym oczywistą kwestią wydaje się konieczność wprowadzenia treningu obu grup mięśniowych w przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha.

Więcej na temat terapii, czytaj w artykule TERAPIA ROZEJŚCIA MIĘŚNIA PROSTEGO BRZUCHA

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.