+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

QfPCR - co to jest?

QfPCR, czyli ilościowa fluorescencyjna reakcja polimerazy (ang. Quantitative Fluorescence Polymerase Chain Reaction) to metoda molekularna, która jest wykorzystywana m.in. do tzw. szybkiej analizy (ang. RAD – Rapid Aneuploidy Diagnosis) wybranych aberracji chromosomowych u płodu.

Analizowany jest materiał genetyczny płodu wyizolowany z próbki (płyn owodniowy, trofoblast, limfocyty z krwi pępowinowej) pobranej w ramach inwazyjnego badania prenatalnego. Metoda ta umożliwia szybkie uzyskanie wyniku (nawet do 24 – 48 godzin) dzięki temu, że w tej technice nie ma potrzeby założenia hodowli wyizolowanych komórek oraz analizy mikroskopowej, które standardowo wykonuje się w klasycznej metodzie cytogenetycznej analizującej kariotyp płodu (tutaj czas oczekiwania na wynik wynosi ok. 3 tygodnie). Technika qfPCR i analiza cytogenetyczna różnią się jednak zakresem analizowanych nieprawidłowości chromosomowych.

W diagnostyce cytogenetycznej analizowany jest cały genom płodu, natomiast analiza metodą qfPCR jest ograniczona do 5 najczęstszych aneuploidii (chromosom 21, 18, 13, X, Y) oraz triploidii. Dodatkowo jest jeszcze możliwa ocena aneuploidii chromosomów 15, 16 i 22. Ponadto metoda qfPCR umożliwia ocenę pochodzenia dodatkowego chromosomu u płodu, wykrywa mozaicyzm na poziomie >15% oraz pozwala na wykluczenie ewentualnego zanieczyszczenia próbki materiałem genetycznym pochodzącym od matki. Czułość metody qfPCR wynosi 95,65%, a specyficzność dla badanych aneuploidii to 99,97%.

Na naszym rynku są dostępne testy qfPCR posiadające certyfikat CE-IVD, a więc takie, które są przeznaczone do diagnostyki (pozwalają postawić diagnozę, czyli potwierdzić bądź wykluczyć analizowaną chorobę genetyczną). Należy jednak pamiętać, że w Polsce taka szybka diagnostyka jest najczęściej rekomendowana jako wstępna diagnostyka w przypadku podwyższonego ryzyka aneuploidii lub badanie dodatkowe. Natomiast głównym badaniem wykonywanym w przypadku analizy materiału genetycznego płodu pobranego w ramach inwazyjnej diagnostyki prenatalnej jest cytogenetyczna analiza kariotypu.

Na temat badań inwazyjnych piszemy również w artykule INFORMACJE OGÓLNE O INWAZYJNYCH BADANIACH PRENATALNYCH.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top