+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czym różni się badanie NIPT od amniopunkcji?

Badanie NIPT i amniopunkcja to dwa zupełnie różne badania.

Badania typu NIPT opierają się na analizie wolnego pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA) metodami sekwencjonowania calogenomowego lub sekwencjonowania celowanego. Należą do grupy przesiewowych testów prenatalnych, czyli wykonuje się je w celu oceny ryzyka wystąpienia określonych chorób genetycznych u płodu. Na podstawie wyniku testu NIPT nie możemy postawić diagnozy, a jedynie zweryfikować czy istnieje wysokie czy niskie ryzyko wystąpienia nieprawidlowości genetycznych u płodu.

Amniopunkcja to inwazyjne badanie prenatalne, a do badania pobiera się próbkę płynu owodniowego przez nakłucie igłą jamy owodni pod kontrolą USG. W tym przypadku analizuje się materiał genetyczny płodu wyizolowany z pobranego płynu owodniowego. Podstawową metodą analizy jest w tym przypadku analiza cytogenetyczna służąca do oceny kariotypu płodu pod kątem nieprawidłowości genetycznych. Jest to metoda diagnostyczna, a więc na podstawie jej wyniku można postawić diagnozę (potwierdzić bądź wykluczyć wadę genetyczną). Pozornie testy NIPT i amniopunkcja badają to samo, czyli geny płodu jednak jak widzimy różnią się zdecydowanie m.in. sposobem analizy, rodzajem badanego materiału, sposobem jego pobrania oraz znaczeniem otrzymanego wyniku.

Szczegółowo na temat inwazyjnych i nieinwazyjnych badań, które można wykonać w ciąży, piszemy w zakładce BADANIA PRENATALNE.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top