+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Jakie mogą być przyczyny niskiego poziomu cffDNA ( wolnego pozakomórkowego DNA płodu)?

Wolne pozakomórkowe DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA) stanowi ok. 3-30% całej puli wolnego pozakomórkowego DNA krążącego we krwi kobiety będącej w ciąży. Jego ilość rośnie wraz z rozwojem ciąży. Średnio w 10. tygodniu ciąży frakcja płodowa, czyli cffDNA  stanowi 10-15% całego cfDNA (wolnego pozakomórkowego DNA) znajdującego się we krwi ciężarnej. Zdarza się, że poziom frakcji płodowej cfDNA jest niższy.

Do przyczyn niskiego poziomu cffDNA należą przede wszystkim:

  • wczesny wiek ciąży (poniżej 9. tygodnia)
  • masa ciała kobiety ciężarnej: zawartość frakcji płodowej cfDNA w całej puli cfDNA obniża się wraz ze wzrostem masy ciała kobiety ciężarnej. Dostępne dane z badań wskazują, że np. średnia zawartość cffDNA u kobiet ciężarnych w 11-13 tygodniu ciąży to 10%, ale u kobiet o masie ciała 60 kg wynosiła on 11,7%, w porównaniu z 3,9% u kobiet ważących 120 kg. Wyniki innego badania pokazały, że u 24,3% kobiet ciężarnych z otyłością (BMI ≥ 30) poziom frakcji płodowej cfDNA był zbyt niski, aby można było wykonać test typu NIPT (nieinwazyjny test prenatalny), podczas gdy u kobiet z prawidłowym BMI ten wskaźnik wynosił 3,7%
  • niektóre dane wskazują również na związek niższego poziomu frakcji płodowej DNA w przypadku, gdy płód dotknięty jest trisomią 18, 13 lub monosomią X
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top