+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czy leki mają wpływ na wynik badania NIPT (np. NeoBona, Nifty Pro, Nace, Sanco, Panorama)?

Uważa się, że niektóre leki mogą mieć wpływ na wyniki badania NIPT, chociaż jak do tej pory ilość dostępnych na ten temat informacji jest niewielka. Lekiem, który może utrudnić bądź uniemożliwić wykonanie badania NIPT jest heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH, ang. low molecular weight heparin).

Ponadto terapie interferonem, immunoglobuliną, ludzką albuminą surowicy czy też egzogennym DNA mogą wpływać na ilość i jakość krążącego w surowicy cfDNA. Dlatego też niektórzy producenci wymieniają je jako ograniczenia do przeprowadzenia testu NIPT, szczególnie jeżeli kobieta ciężarna jest w trakcie terapii lub upłynął krótki czas od jej zakończenia. W każdym takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem i laboratorium wykonującym analizy. Przeciwwskazaniem do wykonania badania NIPT może być również terapia komórkami macierzystymi, szczególnie w przypadku testów NIPT wykorzystujących technikę SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism). W takim przypadku można wybrać inny typ testu NIPT oraz dodatkowo potwierdzić możliwość jego wykonania w laboratorium.

O przebiegu badania przeczytasz w artykule PRZEBIEG BADANIA NIPT.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top