+48 881 20 20 20

Dlaczego nie można wykonać testów NIPT w ciążach trojaczych?

Ograniczeniem dla wykonania testów NIPT w ciążach trojaczych jest zbyt niski udział frakcji płodowej (tzw. cffDNA, ang. cell-free fetal DNA, wolne pozakomórkowe DNA płodu) w całej puli cfDNA (ang. cell-free DNA, wolne pozakomórkowe DNA) krążącej w krwi kobiety ciężarnej. Udział frakcji płodowej nie zwiększa się proporcjonalnie do ilości płodów. Wg dostępnych danych udział cffDNA w całej puli cfDNA w ciąży trojaczej jest jedynie o ok. 7% wyższy w porównaniu do ciąży bliźniaczej. To powoduje, że ilość badanego materiału jest zbyt mała, aby przeprowadzić wiarygodny test NIPT obecnie dostępnymi metodami.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top