+48 881 20 20 20

Czy wolne DNA to fragment ciała dziecka ?

Ciało ludzkie zbudowane jest z „cegiełek”, czyli z komórek. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest nośnikiem informacji genetycznej. W ludzkim organizmie DNA zlokalizowane jest przede wszystkim wewnątrz komórki (w jądrze komórkowym i w mitochondriach). Niewielkie ilości DNA mogą znajdować się również we krwi, mówimy wtedy o cfDNA, czyli wolnym pozakomórkowym DNA (ang. cell free DNA). Wiadomo, że we krwi obwodowej kobiety w ciąży znajduje się nie tylko jej własne cfDNA, ale również wolne pozakomórkowe DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA), które dostaje się do krwi matki głównie w wyniku rozpadu komórek trofoblastu tworzących łożysko oraz w niewielkim stopniu w wyniku rozpadu komórek płodu. Rozpad komórek jest naturalnym procesem zachodzącym w żywych organizmach. Każda komórka ma swój własny cykl życiowy, starzeje się, umiera i rozpada uwalniając swoją zawartość. Znakomita większość takich „pozostałości” po rozpadzie komórki zostaje wchłonięta przez sąsiadujące komórki oraz przez makrofagi (komórki układu odpornościowego). Jedynie minimalne ilości związków chemicznych, w tym przypadku DNA przedostają się do płynów ustrojowych po rozpadzie komórki. Samo DNA jest jedynie związkiem chemicznym (tak jak np. sacharoza), które z tych komórek pochodzi. Dlatego też, nie możemy powiedzieć, że cffDNA jest fragmentem ciała dziecka.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top