+48 881 20 20 20

Kiedy powinno się wykonać testy typu NIPT

Wykonanie testu typu NIPT (ang. Non-invasive Prenatal Testing, nieinwazyjne testy prenatalne) jest zalecane w szczególności gdy:

  • kobieta ciężarna przekroczyła 35 r.ż., ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu)
  •  uzyskano nieprawidłowe wyniki badania USG płodu oraz wyniki testów biochemicznych i związane z tym podejrzenie wystąpienia jednej z trisomii (21, 18, 13), ale rodzice nie chcą wykonywać inwazyjnych badań prenatalnych, lub od badania NIPT uzależniają wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych. 
  • w poprzedniej ciąży urodziło się dziecko z wadą genetyczną lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego (np. wodogłowiem, przepukliną mózgowo-rdzeniową) albo z chorobą metaboliczną (m.in. mukowiscydozą)
  • w rodzinie ciężarnej lub jej męża już wcześniej występowały choroby genetyczne
  • występują przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnej diagnostyki prenatalnej (np. zwiększone ryzyko poronienia, łożysko przodujące, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem HIV)
  • u rodzica występuje zrównoważona translokacja robertsonowska (translokacja robertsonowska może nie ujawniać się fenotypowo u rodzica, a może prowadzić do trisomii 13 bądź 21 u dziecka)        
  • gdy ciąża jest wynikiem zapłodnienia in vitro (klasycznie bądź gdy komórka jajowa pochodzi od dawcy)
  • w sytuacji niepokoju rodziców o zdrowie ich dziecka

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top