+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czy badanie NIPT i mikromacierz to jest to samo?

Badanie NIPT ( np. VeraCity, Nace, Panorama, Nifty) i mikromacierz to dwa zupełnie różne pojęcia.

Badanie NIPT, czyli nieinwazyjny test prenatalny (ang. Non-invasive Prenatal Testing) należący do grupy genetycznych testów przesiewowych, który wykorzystując techniki sekwencjonowania nowej generacji i nowoczesne metody molekularne do badania sekwencji frakcji matczynej i płodowej cfDNA (wolnego pozakomórkowego DNA)  ma na celu określenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu. Natomiast mikromacierze (mikromacierze DNA)  to właśnie jedna z technik w biologii molekularnej wykorzystywana do analizy strukturalnej (np. badanie nieprawidłowości chromosomowych, polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, metylacji DNA) i funkcjonalnej (np. analiza ekspresji genów) genomu. Mikromacierze DNA mogą być również wykorzystywane do analizy sekwencji cfDNA i cffDNA w testach NIPT.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top