+48 881 20 20 20

Czy niski poziom cffDNA we krwi kobiety ma wpływ na czułość testów NIPT (np. NeoBona, Nifty, Panorama, Sanco)?

Wykonanie testu NIPT jest możliwe przy określonym minimalnym poziomie cffDNA (ang. cell free fetal DNA, wolne pozakomórkowe DNA płodu) w surowicy krwi kobiety ciężarnej, który różni się w zależności od producenta testu i wynosi najcześciej pomiędzy 1%, a 4%. Jeżeli poziom cffDNA w pobranej próbce krwi jest niższy od wyznaczonego progu minimalnego, to przeprowadzenie analiz jest niemożliwe, gdyż tak niski poziom cffDNA wpłynąłby negatywnie na czułość testu. Jeżeli poziom cffDNA jest wyższy od progu minimalnego, to oczywiście można przeprowadzić test NIPT, natomiast w takiej sytuacji ilość cffDNA nie ma już wpływu na czułość testu.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top