+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czy określenie cfDNA i cffDNA można używać zamiennie?

Teoretycznie określenia cffDNA i cfDNA można by było używać zamiennie, bo cffDNA (ang. cell free fetal DNA), czyli wolne pozakomórkowe DNA płodu należy do cfDNA. Niemniej zamienne używanie tych pojęć może być nieprecyzyjne, a zarazem mylące, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży. U kobiet ciężarnych we krwi krążą dwie frakcje wolnego pozakomórkowego DNA – frakcja matczyna i płodowa. I określenie cfDNA (wolne pozakomórkowe DNA) jest sumą tych dwóch frakcji, a cffDNA (wolne płodowe pozakomórkowe DNA) jest określeniem tylko jednej z nich. Dlatego też bardziej precyzyjne i jednoznaczne jest używanie określenia cffDNA dla frakcji płodowej, a cfDNA jeżeli mamy na myśli całe pozakomórkowe DNA. 

cfDNA zaczyna być wykorzystywana w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.  

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top