+48 881 20 20 20

Czy choroby autoimmunologiczne wpływają na wynik badania NIPT?

Ilość danych dotyczących wpływu chorób autoimmunologicznych na wynik badania NIPT jest ograniczona. Dostępne publikacje wskazują, że obecność choroby autoimmunologicznej u kobiety ciężarnej może mieć wpływ na wyniki testu NIPT, przy czym dane dotyczą głównie tocznia rumieniowatego układowego (SLE, ang. systemic lupus erythematosus) oraz choroby Haschimoto. U osób z SLE zaobserwowano wzrost poziomu cfDNA (ang. cell free DNA, wolne pozakomórkowe DNA) w surowicy krwi. To z kolei może powodować, że u kobiety ciężarnej zostanie zaburzona proporcja pomiędzy frakcją matczyną i płodową cfDNA, czego rezultatem będzie zbyt niski udział frakcji płodowej, wykluczający możliwość wykonania analiz w ramach testu NIPT. Niemniej jednak, choroba autoimmunologiczna nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania testu NIPT. Każdy taki przypadek należy traktować indywidualnie i decyzję podjąć po konsultacji z lekarzem oraz laboratorium wykonującym test.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top