+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Insulinopodobny czynnik wzrostu - IGF-1

Insulinopodobny czynnik wzrostu jest peptydem o budowie bardzo zbliżonej do insuliny. Został opisany w 1978 roku.

Wyróżniamy dwie postacie tego czynnika:

  • IGF-1, który jest zasadniczym czynnikiem wzrostowym oraz,
  • IGF-2, który działa znacznie słabiej.

Synteza IGF-1 odbywa się w wątrobie, jest stymulowana przez hormon wzrostu i zależy od stanu odżywienia. Istotną jego cechą jest stałe stężenie we krwi, nie ulegające dobowym wahaniom.

Stężenie IGF-1 zależy od wieku:

  • poziom śladowy obserwujemy po urodzeniu,
  • maksimum osiąga w trakcie dojrzewania i przyspieszenia wzrostu, utrzymuje się na wysokim poziomie ok. 40. roku,
  • po 40 roku życia powoli opada.

Wzrost stężenia obserwowany jest również w ciąży.

Fizjologicznie IGF-1 wykazuje aktywność podobną do hormonu wzrostu, ponieważ pobudza wzrost tkanki chrzęstnej, wzmaga syntezę kolagenu i proteoglikanów oraz utrzymuje homeostazę wapnia, magnezu i potasu. Pomiar IGF-1 jest precyzyjnym wskaźnikiem wydzielania hormonu wzrostu, gdyż jego stężenie odzwierciedla średnią dobową produkcję GH, która odbywa się pulsacyjnie i zależy od szeregu uwarunkowań innych, niż rytm dobowy. Prawidłowy poziom IGF-1 w osoczu lub w surowicy świadczy o prawidłowym wydzielaniu hormonu wzrostu. Obniżony poziom IGF-1 sugeruje niedobór GH i jest przesłanką do wdrożenia specjalistycznej diagnostyki wydzielania GH.

Na stężenie IGF-1 ma również wpływ ilość i jakość pożywienia. Wzrasta ono pod wpływem diety wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej, a spada po zastosowaniu diety bogatej w węglowodany. W przypadku niedożywienia obserwuje się obniżenie poziomu IGF-1 nieodpowiadające na stymulację GH i wynikające ze zmniejszonej produkcji wątrobowej. Istnieją badania wskazujące na odwrotnie proporcjonalną korelacją pomiędzy stężenie IGF-1 a wskaźnikiem masy ciała (BMI). Zaobserwowano, że u osób otyłych stężenie całkowitego IGF-1 we krwi jest zmniejszone, ale poziom jego wolnej frakcji, niezwiązanej z białkami, jest podwyższony, co może wynikać z hiperinsulinemii. Pojawiają się doniesienia w prasie naukowej o badaniach stężenia IGF-1 i IGFBP-3 u chorych na cukrzycę. Wydzielanie IGF-1 jest bardziej stabilne niż GH. Należy pamiętać, że parametr ten charakteryzuje się dużą zmiennością międzyosobniczą, uwarunkowaną wieloma czynnikami. Dlatego badając jego stężenie wynik interpretuje się w oparciu o normy, różne w poszczególnych przedziałach wiekowych i zależnie od płci osób badanych.

IGF-1 występuje w formie związanej z jednym z 6 wiążących białek nośnikowych, z tego 80% stanowi białko wiążące 3 (IGFBP3). Rola białek nośnikowych polega na przedłużaniu czasu połowicznego trwania czynników wzrostowych we krwi np.: kompleks IGFBP3 posiada okres półtrwania 12-15 godzin, podczas gdy wolne IGF-1 jest obecne we krwi jedynie około 10 minut. Kompleksy takie wywierają również wpływ na kinetykę wiązania IGF-1 z jego receptorem na komórkach docelowych. Badanie stężenie IGF-1 wykonuje się wraz z pomiarem IGFBP-3.

Cel badania

  • Zaburzenia wzrostu u dzieci (gigantyzm, karłowatość) i dorosłych (akromegalia) – wysokie stężenie IGF-1 stwierdza się w przypadku akromegalii. Korelują one z zaawansowaniem choroby i służą do monitorowania efektów jej leczenia.
  • Obecność nowotworu przysadki
  • Zaburzenia masy mięśniowej i zmiana gęstości mineralnej kości
  • Zaburzenia metaboliczne
  • Monitorowanie chorych poddanych długotrwałej chemioterapii (dzieci), radioterapii nowotworów głowy, oraz osób po zabiegach chirurgicznych. Pozwala na wykrywanie jatrogennych skutków chemioterapii i radioterapii nowotworów głowy.

Obecnie na rynku farmaceutycznym mamy gotowe preparaty regulujące zaburzenia wydzielania czynnika wzrostu jak i insulinopodobnego czynnika wzrostu, w tym m.in. długodziałające pochodne somatostatyny jak oktreotyd i lanreotyd, które służą nierzadko jako wstępne leczenie przed planowanym zabiegiem resekcyjnym gruczolaka przysadki.

Wartości prawidłowe

Wiek

Mężczyzna*

Kobieta*

0 - 2 lat

19-241 (ng/ml)

15-217 (ng/ml

3 - 5 lat

15-168 (ng/ml)

35-184 (ng/ml)

6 - 8 lat

46-208 (ng/ml)

45-262 (ng/ml)

9 -11 lat

32-376 (ng/ml)

91-611 (ng/ml)

12 - 14 lat

75-373 (ng/ml)

102-486 (ng/ml)

15 - 17 lat

63-735 (ng/ml)

125-624 (ng/ml)

18 - 20 lat

78-584 (ng/ml)

39 -402 (ng/ml)

21 - 30 lat

85-240 (ng/ml)

86-338 (ng/ml)

31 - 40 lat

54-190 (ng/ml)

75-237 (ng/ml)

41 - 50 lat

79-327 (ng/ml)

59-210 (ng/ml)

51 - 60 lat

51-297 (ng/ml)

31-227 (ng/ml)

> 60 lat

24-186 (ng/ml)

53-208 (ng/ml)

*Oznaczamy metodą EASIA wg firmy DIAsource ImmunoAssays S.A. Belgia. Oznaczanie tego czynnika wykonywane jest tylko w specjalistycznych laboratoriach referencyjnych. Zawsze należy kierować się zakresem norm podanym przez te placówki.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.