+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)

UIBC (ang. Unsaturated Iron Binding Capacity) czyli utajona zdolność wiązania żelaza, określa rezerwową zdolność wiązania żelaza, czyli tę część pojemności wiązania transferryny, która w momencie badania nie jest zajęta przez jony Fe3+. UICB pokazuje ile mamy „wolnego miejsca” w transferynie.

Transferryna jest białkiem osocza transportującym jony żelaza (Fe3+) do tkanek, a następnie do wnętrza komórki.  Żelazo transportowane jest przez transferrynę do miejsc magazynowania,  oraz do miejsc syntezy związków zawierających żelazo. Wysycona żelazem transferryna wychwytywana jest przez powierzchniowy receptor na komórkach docelowych. Prawidłowy stopień wysycenia miejsc wiążących żelazo w transferrynie wynosi ok. 30 do 38%, a UIBC określa ile żelaza jeszcze może być przez transferrynę związane. Stopień wysycenia transferryny zależy od zmian dostępności żelaza i stężenia białka transportującego.

UIBC można mierzyć bezpośrednio  lub obliczać z wzoru:

UIBC = TIBC – żelazo w surowicy,

gdzie TIBC oznacza maksymalną ilość żelaza (Fe3+)  potrzebną do wysycenia transferryny.

Cel badania UICB

Badanie wykonywane jest w diagnostyce zaburzeń gospodarki żelazem, w niedokrwistości mikrocytarnej i ogólnie w ocenie niedożywienia.

Interpretacja wyników

W stanach niedoboru żelaza obserwuje się zwiększoną wartość UIBC, gdyż zwiększa się ilość transferryny a spada jej wysycenie i odwrotnie, UIBC zmniejsza się w stanach nadmiaru żelaza (np. w hemochromatozie) czemu towarzyszy zwiększone wysycenie.

Na stężenie transferryny wpływa wiele czynników, m.in.:

  • stan zapalny (ostra faza),
  • ciąża,
  • terapia estrogenowa,
  • choroby wątroby,
  • niedożywienie.

Wartości prawidłowe

  • 27-60μmol/l *

*wg. norm Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne, tom II. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.