+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czy każdy nowotwór to rak?

Nowotworami określamy, najogólniej, całą grupę chorób, w przebiegu których dochodzi w organizmie do niekontrolowanych podziałów i namnażania się zmutowanych komórek. 

Mutacje w takich komórkach powstają m.in. w następstwie działania promieniowania jonizującego, narażenia na szkodliwe substancje chemiczne czy uwarunkowań genetycznych – profil i rodzaj tych mutacji decyduje o tym, z jakim rodzajem nowotworu mamy do czynienia.

Nowotwory podzielić można na tzw.:

  • łagodne,
  • złośliwe. 

Nowotwory złośliwe klasyfikujemy generalnie w oparciu o rodzaj tkanki z jakiej się one wywodzą – na tej podstawie wyróżniamy:

  • raki – rozwijają się z tkanki nabłonkowej wyściełającej przewód pokarmowy, oddechowy czy moczowo-płciowy, są to najczęstsze nowotwory złośliwe występujące u osób dorosłych, przy czym w Polsce najczęściej stwierdzanym rakiem w populacji męskiej jest rak płuca, a w grupie kobiet – rak sutka
  • mięsaki – wywodzą się z tkanek miękkich takich jak tkanka łączna, kostna chrzęstna i mięśniowa, występują znacznie rzadziej niż raki i często są diagnozowane w znacznym stadium zaawansowania
  • chłoniaki – jak wskazuje nazwa, wywodzą się one z układu chłonnego i najczęściej rozwijają się w węzłach chłonnych, doprowadzając do ich powiększenia, co bywa pierwszym zauważalnym objawem choroby, są częstsze u dzieci i młodych dorosłych
  • nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego – są to różnego rodzaju guzy mózgu, które wywodzą się z komórek tworzących tkankę nerwową, 
  • czerniak – jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z melanocytów, czyli komórek barwnikowych, najczęściej dotyczy tych znajdujących się w skórze

Na podstawie powyższych treści, łatwiej zrozumieć, że każdy rak z definicji jest jednocześnie nowotworem, choć nie każdy rozpoznany nowotwór musi okazać się rakiem. 

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.