+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Wpływ alkoholu na płodność, ciążę oraz rozwijające się dziecko

W dobie swobodnego dostępu do informacji – co jest oczywiście wielką zaletą internetu – można znaleźć niezliczoną ilość doniesień, wiadomości i opracowań poświęconych powyższym tematom. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie są pisane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zawodowo i profesjonalnie zajmujące się tematyką zdrowotną. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby przybliżyć Państwu problematykę powyższych zagadnień i przedstawić je w sposób kompetentny, zgodny
z aktualnym stanem wiedzy medycznej, profesjonalny oraz co najważniejsze – przystępny i zrozumiały dla każdego niezależnie od poziomu wiedzy medycznej. Słowem mówiąc, pragniemy, aby każdy po przeczytaniu niniejszych opracowań mógł wynieść z nich jak najwięcej dla siebie.

Musicie Państwo wiedzieć, że wiedza na temat czynników groźnych dla rozwijającego się płodu jest niezwykle istotna. Zarówno kobieta ciężarna jak i jej rodzina czerpią wyraźne korzyści z zasięgnięcia opinii specjalisty, który w sposób nieoceniający przekaże aktualny stan wiedzy dotyczący ryzyka dla dziecka
i matki związanego z piciem alkoholu oraz wskaże korzyści płynące z zaprzestania podejmowania tzw „picia ryzykownego”. W jednym z badań 87% kobiet spożywających alkohol przed ciążą, zaprzestało picia podczas ciąży, 6,6% istotnie zmniejszyło ilość spożywanego alkoholu, natomiast jedynie 6,4% nie zaprzestało picia, co ukazuje ogromny sens szerzenia wiedzy na ten temat przez personel medyczny. Czy skala tego zjawiska jest duża?
W jednym z badań przeprowadzonych w latach 1997 – 2002 przez Amerykański Instytut zajmujący się prewencją wad wrodzonych u dzieci przebadano 4088 kobiet, które urodziły zdrowe dzieci bez towarzyszących wad. Do picia alkoholu w czasie ciąży przyznało się ponad 30% badanych kobiet, z czego 8% piło alkohol w sposób szkodliwy (co najmniej 4 porcje alkoholu w krótkim okresie czasu). A jako, że grupa badanych kobiet spełniała warunki reprezentatywności, możemy wnioskować, iż zjawisko to procentowo rozkłada się podobnie w większych populacjach. Skala problemu wydaje się zatem znaczna
i konieczne są starania osób zawodowo związanych ze zdrowiem zmniejszające konsekwencje z tego wynikające.

Polskie Ministerstwo Zdrowia, śledząc aktualny stan wiedzy medycznej i zalecenia towarzystw naukowych, zaleca całkowitą abstynencję od alkoholu w okresie planowania ciąży, w czasie zapłodnienia oraz w czasie przebiegu samej ciąży z uwagi na fakt, że do tej pory nie udało się wykazać, jaka ilość alkoholu jest bezpieczna i nie wpływająca w żadnym stopniu na dobrostan płodu. Temat ten zostanie szerzej omówiony w dalszej części niniejszego opracowania.

W kolejnych zagadnieniach często będzie pojawiać się termin tzw. porcji standardowej alkoholu. Zgodnie z definicją jest to taka ilość napoju alkoholowego, w której zawarte jest 10g (lub 12,5ml) czystego alkoholu etylowego. Za jedną porcję standardową alkoholu uważa się:

 • 330ml piwa 4,5% to 1,2 porcji standardowej
 • 500ml piwa 4,5% to 1,8 porcji standardowej
 • 175ml wina 12% (kieliszek) to 1,7 porcji standardowej
 • 50ml wódki 40% to 1,6 porcji standardowej

W dalszej części znajdziecie Państwo najistotniejsze informacje na temat wpływu alkoholu na ciążę, płód, laktację oraz płodność. Mamy głęboką nadzieję, że treść tekstu zachęci czytającego do rozważnego podejścia do często bagatelizowanego tematu, jakim jest alkohol w naszym codziennym życiu. A jest to o tyle ważne, gdyż w tym wypadku nie chodzi jedynie o zdrowie przyszłej mamy, ale także rozwijające się w niej dziecko.

Bibliografia

 1. Kitsantas P, Gaffney KF, Wu H, Kastello JC. Determinants of alcohol cessation, reduction and no reduction during pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2014; 289:771.
 2. Ethen MK, Ramadhani TA, Scheuerle AE, et al. Alcohol consumption by women before and during pregnancy. Matern Child Health J 2009; 13:274
 3. Surgeon General’s Advisory on Alcohol Use in Pregnancy. www.hhs.gov/surgeongeneral/pressreleases/sg02222005.html. (Accessed December 14, 2007).
 4. Kesmodel U, Wisborg K, Olsen SF, et al. Moderate alcohol intake during pregnancy and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol 2002; 155:305.
 5. Maier SE, West JR. Drinking patterns and alcohol-related birth defects. Alcohol Res Health 2001; 25:168.
 6. Bailey BN, Delaney-Black V, Covington CY, et al. Prenatal exposure to binge drinking and cognitive and behavioral outcomes at age 7 years. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1037.
 7. Henderson J, Kesmodel U, Gray R. Systematic review of the fetal effects of prenatal binge-drinking. J Epidemiol Community Health 2007; 61:1069.
 8. Falgreen Eriksen HL, Mortensen EL, Kilburn T, et al. The effects of low to moderate prenatal alcohol exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children. BJOG 2012; 119:1191.
 9. Underbjerg M, Kesmodel US, Landrø NI, et al. The effects of low to moderate alcohol consumption and binge drinking in early pregnancy on selective and sustained attention in 5-year-old children. BJOG 2012; 119:1211.
 10. Skogerbø Å, Kesmodel US, Wimberley T, et al. The effects of low to moderate alcohol consumption and binge drinking in early pregnancy on executive function in 5-year-old children. BJOG 2012; 119:1201.
 11. Kesmodel US, Bertrand J, Støvring H, et al. The effect of different alcohol drinking patterns in early to mid pregnancy on the child’s intelligence, attention, and executive function. BJOG 2012; 119:1180.
 12. Bay B, Støvring H, Wimberley T, et al. Low to moderate alcohol intake during pregnancy and risk of psychomotor deficits. Alcohol Clin Exp Res 2012; 36:807.
 13. Skogerbø Å, Kesmodel US, Denny CH, et al. The effects of low to moderate alcohol consumption and binge drinking in early pregnancy on behaviour in 5-year-old children: a prospective cohort study on 1628 children. BJOG 2013; 120:1042.
 14. Patra J, Bakker R, Irving H, et al. Dose-response relationship between alcohol consumption before and during pregnancy and the risks of low birthweight, preterm birth and small for gestational age (SGA)-a systematic review and meta-analyses. BJOG 2011; 118:1411.
 15. Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007; 114:243.
 16. Bay B, Kesmodel US. Prenatal alcohol exposure – a systematic review of the effects on child motor function. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90:210.
 17. O’Leary CM, Nassar N, Kurinczuk JJ, Bower C. The effect of maternal alcohol consumption on fetal growth and preterm birth. BJOG 2009; 116:390.
 18. Kelly Y, Sacker A, Gray R, et al. Light drinking in pregnancy, a risk for behavioural problems and cognitive deficits at 3 years of age? Int J Epidemiol 2009; 38:129.
 19. Todorow M, Moore TE, Koren G. Investigating the effects of low to moderate levels of prenatal alcohol exposure on child behaviour: a critical review. J Popul Ther Clin Pharmacol 2010; 17:e323.
 20. Riley EP, Infante MA, Warren KR. Fetal alcohol spectrum disorders: an overview. Neuropsychol Rev 2011; 21:73.
 21. Sokol RJ, Delaney-Black V, Nordstrom B. Fetal alcohol spectrum disorder. JAMA 2003; 290:2996.
 22. Paintner A, Williams AD, Burd L. Fetal alcohol spectrum disorders– implications for child neurology, part 1: prenatal exposure and dosimetry. J Child Neurol 2012; 27:258.
 23. Heller M, Burd L. Review of ethanol dispersion, distribution, and elimination from the fetal compartment. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014; 100:277.
 24. Feldman HS, Jones KL, Lindsay S, et al. Prenatal alcohol exposure patterns and alcohol-related birth defects and growth deficiencies: a prospective study. Alcohol Clin Exp Res 2012; 36:670.
 25. Coles, C. Critical periods for prenatal alcohol exposure. Alcohol Health and Research World 1994; 18:22.
 26. Goldschmidt L, Richardson GA, Stoffer DS, et al. Prenatal alcohol exposure and academic achievement at age six: a nonlinear fit. Alcohol Clin Exp Res 1996; 20:763.
 27. The Interagency Coordinating Committee on FASDs. Consensus statement on recognizing Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder (ARND) in primary health care of children. 2011. Available at: www.niaaa.nih.gov/sites/default/files/ARNDConferenceConsensusStatementBooklet_Complete.pdf (Accessed on February 24, 2014).
 28. Senturias Y, Weitzman CC. Fetal alchohol spectrum disorders. In: The Zuckerman Parker Handbook of Developmental and Behavioral Pediatrics for Primary Care, 3rd, Augustyn M, Zuckerman B, Caronna EB. (Eds), Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2011. p.213.
 29. O’Leary CM, Nassar N, Kurinczuk JJ, et al. Prenatal alcohol exposure and risk of birth defects. Pediatrics 2010; 126:e843.
 30. Astley SJ. Profile of the first 1,400 patients receiving diagnostic evaluations for fetal alcohol spectrum disorder at the Washington State Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic & Prevention Network. Can J Clin Pharmacol 2010; 17:e132.
 31. Mattson SN, Roesch SC, Glass L, et al. Further development of a neurobehavioral profile of fetal alcohol spectrum disorders. Alcohol Clin Exp Res 2013; 37:517.
 32. Mattson SN, Roesch SC, Fagerlund A, et al. Toward a neurobehavioral profile of fetal alcohol spectrum disorders. Alcohol Clin Exp Res 2010; 34:1640.
 33. Giglia R, Binns C. Alcohol and lactation: A systematic review. Nutrition & Dietetics 2006; 63:103.
 34. Mennella J. Alcohol’s effect on lactation. http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-3/230-234.htm (Accessed on April 08, 2013).
 35. Little RE, Anderson KW, Ervin CH, et al. Maternal alcohol use during breast-feeding and infant mental and motor development at one year. N Engl J Med 1989; 321:425.
 36. Mennella JA, Gerrish CJ. Effects of exposure to alcohol in mother’s milk on infant sleep. Pediatrics 1998; 101:E2.
 37. Hassan MA, Killick SR. Negative lifestyle is associated with a significant reduction in fecundity. Fertil Steril 2004; 81:384.
 38. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine in collaboration with Society for Reproductive Endocrinology and Infertility. Optimizing natural fertility: a committee opinion. Fertil Steril 2013; 100:631.
 39. Jensen TK, Hjollund NH, Henriksen TB, et al. Does moderate alcohol consumption affect fertility? Follow up study among couples planning first pregnancy. BMJ 1998; 317:505.
 40. Eggert J, Theobald H, Engfeldt P. Effects of alcohol consumption on female fertility during an 18-year period. Fertil Steril 2004; 81:379.
 41. Hakim RB, Gray RH, Zacur H. Alcohol and caffeine consumption and decreased fertility. Fertil Steril 1998; 70:632.
 42. Olsen J, Bolumar F, Boldsen J, Bisanti L. Does moderate alcohol intake reduce fecundability? A European multicenter study on infertility and subfecundity. European Study Group on Infertility and Subfecundity. Alcohol Clin Exp Res 1997; 21:206.
 43. Juhl M, Nyboe Andersen AM, Grønbaek M, Olsen J. Moderate alcohol consumption and waiting time to pregnancy. Hum Reprod 2001; 16:2705.
 44. Rostad B, Schei B, Sundby J. Fertility in Norwegian women: results from a population-based health survey. Scand J Public Health 2006; 34:5.
 45. Nagy F, Pendergrass PB, Bowen DC, Yeager JC. A comparative study of cytological and physiological parameters of semen obtained from alcoholics and non-alcoholics. Alcohol Alcohol 1986; 21:17.
 46. Gomathi C, Balasubramanian K, Bhanu NV, et al. Effect of chronic alcoholism on semen–studies on lipid profiles. Int J Androl 1993; 16:175.
 47. Emanuele MA, Emanuele NV. Alcohol’s effects on male reproduction. Alcohol Health Res World 1998; 22:195.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.