+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Czy do końca życia będę musiała stosować insulinę?

Insulina jest na dzień dzisiejszy jedynym skutecznym i bezpiecznym lekiem stosowanym u kobiet ciężarnych cierpiących na cukrzycę – nie wykazano jej szkodliwego wpływu na rozwijający się płód, a  przy tym pozwala na optymalne wyrównanie glikemii w organizmie. To, czy kobieta po porodzie nadal będzie musiała kontynuować insulinoterapię zależy przede wszystkim od tego, z jakiego powodu insulina w ogóle zaczęła być przez nią stosowana.

Typów cukrzycy i sposobów ich leczenia jest bowiem wiele, a do najczęściej występujących należy zaliczyć:

  • cukrzycę typu I
  • cukrzycę typu II
  • cukrzycę ciążową (GDM), czyli zaburzenie metabolizmu węglowodanów po raz pierwszy rozpoznane w czasie ciąży

W przypadku rozpoznania cukrzycy typu 1, której istota polega na uszkodzeniu komórek beta trzustki odpowiedzialnych za syntezę i wydzielanie insuliny, leczenie pacjentki za pomocą preparatów insuliny staje się koniecznością i takie postępowanie terapeutyczne prowadzi się przez całe życie.

Cukrzyca typu 2, która związana jest z rozwojem insulinooporności tkanek, prowadzi do sytuacji, w której trzustka pacjentki nie jest w stanie sprostać stopniowo rosnącemu zapotrzebowaniu organizmu na insulinę. W takich przypadkach, poza przyjmowaniem przepisanych przez lekarza leków przeciwcukrzycowych takich jak: metformina czy akarboza, konieczne okazać może się  włączenie określonych dawek insuliny (początkowo w dwóch wstrzyknięciach na dzień), aby możliwe stało się  utrzymanie prawidłowych poziomów glikemii w osoczu krwi żylnej.

Czy z raz wdrożonej, w przebiegu cukrzycy typu 2, insulinoterapii można, w późniejszym czasie, zrezygnować?

Tak, ale wymaga to od pacjentki spełnienia kilku wymagań. W celu odstawienia insuliny należy zwiększyć wrażliwość tkanek obwodowych na jej działanie, m.in. poprzez:

  • zwiększenie aktywności fizycznej
  • redukcję masy ciała
  • zmianę nawyków żywieniowych

Pomimo możliwości odstawienia przez chorą z cukrzycą typu 2 insuliny ostateczną decyzję o takim postępowaniu podejmuje lekarz w oparciu o dzienniczek samokontroli pacjentki.

W przypadku rozpoznania cukrzycy ciążowej (GDM) o konieczności stosowania insuliny po rozwiązaniu, bądź też możliwości rezygnacji z niej zadecyduje wynik monitorowania poziomu glikemii po porodzie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) kobieta przez dwa dni po porodzie powinna wykonywać pomiary glikemii tak, jak w okresie ciąży – jeśli są one prawidłowe można podjąć próbę całkowitego odstawienia insuliny. Jeżeli natomiast wyniki wskazują na utrzymywanie się zaburzeń metabolizmu węglowodanów, kobieta zostaje skierowana pod opiekę poradni diabetologicznej, gdzie przeprowadzone będą badania mające na celu ustalić ich przyczynę.

Należy zdawać sobie sprawę, że niektóre stany i sytuacje takie jak ciąża, ostra infekcja czy okres okołooperacyjny stanowią wskazanie do zastosowania w terapii zaburzeń metabolizmu węglowodanów insuliny, co wymagać może jej ponownego, czasowego, wprowadzeniu do leczenia bez względu na rozpoznany u pacjentki typ cukrzycy.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska
+48 881 91 91 75

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.
top