+48 881 20 20 20

Co oznacza wynik fałszywie ujemny w przypadku badania NIPT?

W przypadku każdego badania przesiewowego, a takim jest badanie NIPT (np. Harmony, Panorama, Nace, Nifty) istnieje niewielkie ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego (negatywnego). Wynik fałszywie ujemny testu NIPT oznacza, że pomimo negatywnego (tzn. prawidłowego) wyniku testu dziecko urodziło się z wadą genetyczną. Przyczyną takiego wyniku może być m.in. mozaikowatość łożyska (nieprawidłowości genetyczne są ograniczone jedynie do komórek łożyska) czy też otyłość kobiety ciężarnej (zaburzone proporcje frakcji matczynej i płodowej cfDNA). Każdy test NIPT ma określoną czułość wykrywania nieprawidłowości genetycznych i nigdy nie wynosi ona 100%. Wyniki fałszywie negatywne zdarzają się rzadko, dla trisomii 21, 18, 13 średnio takie wyniki otrzymuje się w 0,02-0,26% przeprowadzonych testów.

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 19:00, sb: 7:00 – 13:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Dorota Steczko
+48 881 03 03 08

mgr Marta Sutkowska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

top