+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Masa ciała kobiety przed ciążą i przyrost masy ciała w ciąży

Ocena i kontrola masy ciała kobiet przed ciążą

Do oceny masy ciała u kobiet przed ciążą najczęściej wykorzystywany jest wskaźnik BMI, który uwzględnia obecną masę ciała oraz wzrost.

Wzór wygląda następująco:

masa ciała [kg] / wzrost [m] x wzrost [m] = ……….. [kg/m2]

Po podstawieniu odpowiednich wartości otrzymujemy wynik, który służy do klasyfikacji masy ciała jako zbyt niska, prawidłowa, lub zawyżona. Interpretacja wskaźnika BMI została przedstawiona w poniższej tabeli.

BMI

INTERPRETACJA WSKAŹNIKA BMI

< 18,5

Niedowaga

18,5 – 24,9

Prawidłowa masa ciała

25 – 29,9

Nadwaga

> 30

Otyłość

Utrzymanie masy ciała w granicach normy jest bardzo istotne u wszystkich osób, na każdych etapach życia. U kobiet w okresie prekoncepcyjnym masa ciała warunkuje zarówno szanse na poczęcie dziecka, jak i prawidłowy przebieg ciąży i rozwój dziecka. Dlatego wskazane jest, aby kobiety planujące założenie rodziny starały się wprowadzić zdrowie nawyki żywieniowe i regularnie kontrolowały swoją masę ciała. Na temat wpływu zalecanego postępowania w przypadku zbyt niskiej lub zbyt wysokiej masy ciała znajduje się w artykułach: NADWAGA I OTYŁOŚĆ – DIETA PROPŁODNOŚCIOWA oraz NIEDOWAGA A NIEPŁODNOŚĆ).

przyrost masy ciała w ciąży

Przyrost masy ciała w ciąży

Podczas ciąży prawidłowy stan odżywienia i masę ciała ocenia się na podstawie jej przyrostów w poszczególnych trymestrach. Uzależnione są one od wyjściowej masy ciała – zalecane całkowite przyrosty masy ciała w ciąży w zależności od BMI przed ciążą przedstawiono w poniższej tabeli.

Masa ciała przed ciążą

BMI przed ciążą

Zalecany przyrost masy ciała w ciąży

Niedowaga

<18,5 kg/m2

12,5 – 18 kg

Prawidłowa masa ciała

18,5 – 24,9 kg/m2

11,5 – 16 kg

Nadwaga

25 – 29,9 kg/m2

7 – 11 kg

Otyłość

≥ 30 kg/m2

5 – 9 kg

Przyjmuje się, iż w I trymestrze ciąży masa ciała może nie ulec zmianie, jednak jej przyrost nieprzekraczający 2 kg uznawany jest za bezpieczny i prawidłowy. Z kolei w II i III trymestrze ciąży należy zwracać uwagę na tygodniowe przyrosty masy ciała:

  • u kobiet z prawidłową masą ciała przed ciążą powinny one wynosić ok. 0,4 kg tygodniowo,
  • u kobiet z niedowagą – 0,5 kg,
  • u kobiet z nadwagą lub otyłością – 0,3 kg.

Regularna kontrola przyrostów masy ciała jest niezbędna w celu oceny prawidłowego przebiegu ciąży, a także zmniejszenia ryzyka wielu powikłań. Każde odstępstwa powinny być konsultowane z lekarzem i dietetykiem w celu wykluczenia ewentualnych chorób towarzyszących ciąży, a także w celu jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego postępowania. 

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.