+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Klierens kreatyniny

Klirens( współczynnik oczyszczania) jest to objętość osocza oczyszczana przez nerki z danej substancji w jednostce czasu.

Nerki mają zdolność  do usuwania i wydalania kreatyniny z moczem, im większa jest wartość klirensu tym skuteczniej dany związek jest wydalany – tym lepsza jest wydolność nerek.     
W diagnostyce laboratoryjnej standardowo oznaczany jest klirens kreatyniny, wynik podawany jest w mililitrach/minutę. 

Aby go oznaczyć potrzebujemy takich danych jak: 

 • stężenie kreatyniny w osoczu krwi
 • stężenie kreatyniny w moczu
 • objętość próbki  moczu 
 • ilość moczu oddana w zbiórce dobowej
 • waga i wzrost pacjenta

Klirens kreatyniny ( ml/min) = [stężenie kreatyniny w moczu (mg/ml)  x  objętość  moczu w próbce (ml)] / [stężenie kreatyniny w osoczu (mg/ml)  dobowa objętość moczu (ml)]

Najczęstszą przyczyną błędu jest niedokładna zbiórka dobowa moczu. 

Obniżony klirens występuje w przebiegu:

 • niewydolności nerek,
 • zastoinowej niewydolności krążenia,
 • spadku dopływu krwi do nerki. Obniżony klirens kreatyniny jest wynikiem chorób nerek, w których dochodzi do obniżonej filtracji. Na podstawie oceny klirensu kreatyniny możemy wnioskować o stopniu niewydolności nerek, stadium choroby, w której znajduje się znajduje się pacjent. Możemy monitorować dynamikę postępu przewlekłej niewydolności nerek i zaklasyfikować chorego do leczenia nerkozastępczego (wskazaniem do rozpoczęcia dializ jest spadek GFR poniżej 5 ml/min). Ponadto badanie klirensu kreatyniny i oznaczenie wartości GFR wykonuje się w celu monitorowania funkcji nerek u chorych zażywających leki potencjalnie nefrotoksyczne (czyli uszkadzające nerki).

Podwyższony klirens kreatyniny może pojawić się w przypadku:

 • ciąży,
 • spożywania dużej ilości mięsa,
 • intensywnego wysiłku fizycznego.

Przygotowanie do badania klirensu kreatyniny

Dzień przed badaniem pacjent powinien powstrzymać się przed piciem kawy i herbaty (ponieważ zawarte w tych używkach substancje działają moczopędnie), poza tym wskazane jest, by zażył tylko niezbędne leki. Przed rozpoczęciem badania pacjent powinien być też dobrze nawodniony (dobrze, by wypił około 0,5 l wody), w celu uzyskania odpowiedniej produkcji moczu (około 2 ml/min).

Dobowa zbiórka moczu:  mocz powinno się zbierać do jednego naczynia, zbiórkę rozpoczyna się od drugiej mikcji (czyli pierwszą poranną porcję moczu należy oddać normalnie do toalety), a kończy na pierwszej porannej porcji moczu z dnia następnego. 

Wartości prawidłowe

 • 80-120 ml/min.
mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – pt: 7:00 – 18:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Marta Węglińska
+48 881 03 03 09

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.