+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

DANSR

DANSRTM (z ang. Digital Analysis of Selected Regions) to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez laboratorium Ariosa Diagnostics i zastosowane w teście HarmonyTM. Polega na tym, że analizie poddawane jest cfDNA w odniesieniu do wybranych chromosomów (13, 18 i 21) i z uwzględnieniem frakcji płodowej. W ten sposób zmniejsza się znacząco ilość materiału genetycznego, który będzie poddawany sekwencjonowaniu i analizie statystycznej z wykorzystaniem algorytmu FORTETM. .Płodowe cfDNA stanowi bowiem ok. 10 proc. całego wolnego DNA krążącego we krwi ciężarnej kobiety. Jego ilość dokładnie określa się dzięki analizie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu SNP (z ang. Single Nucleotide Polymorphism). Dzięki możliwości dokładnego oszacowania poprzez SNP ilości cfDNA i cffDNA w próbce zmniejsza się ryzyko otrzymania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych w teście HarmonyTM.

Procedura DANSRTM rozpoczyna się izolacją cfDNA. Następnym krokiem jest wytworzenie tzw. produktów DANSR, czyli wyselekcjonowanie tej części materiału genetycznego, która będzie poddawana analizie, oraz amplifikacja (powielenie) tych wybranych fragmentów DNA. Powielony materiał genetyczny w postaci niewielkich odcinków trafia następnie na mikromacierz SNP – płytkę z naniesionymi polami zawierającymi fragmenty DNA różniące się sekwencją. Fragmenty te służą jako sondy do wykrywania komplementarnych odcinków DNA oraz umożliwiają odróżnianie jednonukleotydowych polimorfizmów DNA. Tu cfDNA hybrydyzuje z komplementarnymi fragmentami sond.

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – czw: 8:00 – 18:00
pt: 8:00 – 16:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.