Nasza lokalizacja
Kraków, Rusznikarska 14 lokal XX
Rejestracja pacjentów
+48 881 20 20 20 / kontakt@meavita.pl

Czy wiesz że….

Czy wiesz że….

Czy wiesz że…

Propriocepcja jest to zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała.  Proprioreceptory, ulokowane są  w mięśniach i ścięgnach i pozwalają nam orientować się jak ułożone są nasze kończyny, bez patrzenia na nie. Prioprioreceptory odbierają bodźce związane z rozciąganiem, ustawieniem, uciskiem i ruchem względem siebie. Prawidłowe funkcjonowanie układu propriocepcji pozwala nam w prawidłowy sposób wykonywać ruch (np. łapać lecącą w naszym kierunku piłkę) oraz pewne codzienne czynności bez dodatkowej analizy np. wzrokowej (np. wchodzenie po schodach – propriocepcja pozwala organizmowi dowiedzieć się, czy stopa została już postawiona na podłożu).