Nasza lokalizacja
Kraków, Rusznikarska 14 lokal XX
Rejestracja pacjentów
+48 881 20 20 20 / kontakt@meavita.pl

Kącik prawny

w tej kategorii:
 • Urlop ojcowski

  Urlop ojcowski

  Przepisy prawa po narodzinach dziecka nadają rodzicom szereg uprawnień. Z części z nich mogą korzystać oboje, natomiast część z nich stanowi osobiste prawo każdego z rodziców. W mediach najczęściej […]

 • Umowa na zastępstwo a ciąża

  Umowa na zastępstwo a ciąża

  Uprawnienia kobiety – pracownicy, która jest w ciąży są zależne od rodzaju umowy na podstawie której jest zatrudniona u pracodawcy. Ustawodawca kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie pozycji […]

 • Urlop wychowawczy

  Urlop wychowawczy

  Urlop wychowawczy jest to kolejne uprawnienie rodziców z którego mogą skorzystać po narodzinach dziecka. Celem urlopu wychowawczego jest umożliwienie rodzicom sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. […]

 • Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży tzw. KOC – założenia i teoria

  Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży tzw. KOC – założenia i teoria

  Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) w założeniu polega na zapewnieniu kobietom ciężarnym opieki specjalistów obejmującej zarówno przebiegającą ciążę, jak również poród, połóg […]

 • Przerwa w pracy na karmienie dziecka piersią

  Przerwa w pracy na karmienie dziecka piersią

  Od wieków lekarze przekonują przyszłe mamy o prozdrowotnych właściwościach mleka matki oraz budowaniu więzi między matką a dzieckiem w trakcie karmienia. W chwili obecnej temat karmienia dziecka […]

 • Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

  Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

  Każde nowo narodzone dziecko należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to obowiązek rodziców lub opiekunów prawnych. Przepisy prawne określają terminy w czasie których należy dokonać […]

 • Strata dziecka nienarodzonego tzw. poronienie oraz urodzenie martwego dziecka

  Strata dziecka nienarodzonego tzw. poronienie oraz urodzenie martwego dziecka

  Strata dziecka nienarodzonego jest z jednym z najtrudniejszych przeżyć, z którym przychodzi zmierzyć się rodzicom. Pomimo tak trudnego doświadczenia należy być świadomym, jakie uprawnienie przysługują […]

 • Becikowe – tj. 1 000 zł zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  Becikowe – tj. 1 000 zł zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  Becikowe jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, które przysługuje jedynie w przypadku urodzenia dziecka żywego. Aby otrzymać becikowe należy spełnić określone przez ustawodawcę […]

 • Opieka nad osobą bliską tzw. zwolnienie lekarskie na opiekę nad członkiem rodziny

  Opieka nad osobą bliską tzw. zwolnienie lekarskie na opiekę nad członkiem rodziny

  Osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe, która ze względu na nieprzewidziane okoliczności musi zaopiekować się osobą bliską, może liczyć na wsparcie państwa. Ustawodawca przewidział możliwość […]

 • Urlop macierzyński

  Urlop macierzyński

  Celem urlopu macierzyńskiego jest ochrona rozwoju dziecka oraz zdrowia kobiety, która ma urodzić lub urodziła dziecko. Jest to czas, który z założenia poświęca się na odzyskanie sił po porodzie, […]

 • Ojcostwo – jak je ustalić a jak mu zaprzeczyć?

  Ojcostwo – jak je ustalić a jak mu zaprzeczyć?

  W dzisiejszych czasach ojcostwo powoduje coraz więcej problemów. Z roku na rok wzrasta liczba składanych do sądu pozwów o ustalenie, czy też zaprzeczenie ojcostwa. Ojcostwo z biologicznego punktu […]

 • Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy – tzw. zwolnienie lekarskie (L4)

  Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy – tzw. zwolnienie lekarskie (L4)

  Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy – popularnie nazywane zwolnieniem lekarskim lub L4 – wystawiane jest przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy np. z powodu […]