Nasza lokalizacja
Kraków, Rusznikarska 14 lokal XX
Rejestracja pacjentów
+48 881 20 20 20 / kontakt@meavita.pl

ADHD u dorosłych – to nie mit

ADHD u dorosłych – to nie mit

Badanie opublikowane w październiku 2016 r. na łamach Journal of Child Psychology and Psychiatry sugeruje, że u blisko połowy dzieci z rozpoznanym ADHD, objawy utrzymują się do początku III dekady życia.

U 41% po przekroczeniu 20 r. ż. nadal utrudniają im normalne funkcjonowanie. Sami młodzi dorośli z ADHD zwykle nie zdają sobie sprawy jego przejawów – zwykle zwraca na nie uwagę ich najbliższe otoczenie – rodzina lub przyjaciele. Dlatego kryteria rozpoznawania ADHD dla dorosłych, dotąd takie same jak dla dzieci niekoniecznie są wystarczająco dokładne. Badacze proponują zatem, by przy stawianiu diagnozy brać pod uwagę również objawy, o których opowiadają najbliżsi, ponieważ przejawy tego zaburzenia u dorosłych są odmienne od charakterystycznych dla wieku dziecięcego.