Nasza lokalizacja
Kraków, Rusznikarska 14 lokal XX
Rejestracja pacjentów
+48 881 20 20 20 / kontakt@meavita.pl
Badanie KTG (Kardiotokografia)
Maj

Badanie KTG (Kardiotokografia)

Ocena dobrostanu płodu jest jednym z fundamentalnych elementów położnictwa. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wprowadzano i udoskonalano metody pozwalające na coraz lepsze nadzorowanie stanu nienarodzonego dziecka. Obecnie jedną z podstawowych metod stosowanych do oceny biofizycznej płodu jest kardiotokografia (KTG). KTG jest to badanie stosowane w diagnostyce położniczej, polegające na ciągłym, jednoczasowym monitorowaniu czynności serca płodu i skurczów macicy oraz ruchów płodu. Badanie wykonywane jest za pomocą urządzenia zwanego kardiotokografem. Zapis KTG pozwala z dużą wiarygodnością określić rezerwy, jakimi dysponuje płód, szczególnie w sytuacjach podejrzenia niewydolności jednostki matczyno-płodowej. Wczesne wykrycie zagrożenia wpływa na postępowanie położnicze.

czytaj całość